Uit de luiers


Samen sluiten van de luierketen

De luierketen

In het huishoudelijk restafval zit jaarlijks zo’n 200 duizend ton luiers en incontinentiemateriaal, dat is ongeveer 8% van het huishoudelijk restafval. Nog eens dezelfde hoeveelheid komt naar schatting als bedrijfsafval vrij bij ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorgcentra. Voor deze afvalstroom bestaat in Nederland op dit moment 1 recyclingmogelijkheid bij de ARN in Weurt. Het project 'Uit de luiers' is erop gericht om te komen tot een fysiek en financieel gesloten circulaire keten van preventie, productie, gebruik en recycling. Hiervoor is samenwerking gezocht met partners vanuit de hele luierketen.

Organisatie

Het project is onderdeel van de ketenaanpak uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Het kernteam bestaat uit deelnemers vanuit Rijkswaterstaat, NVRD en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het kernteam zoekt en onderhoudt contact met ketenpartners en initiatieven die helpen bij preventie en het sluiten van de keten. Waar nodig worden verbindingen tot stand gebracht, gespard, en eigen acties zoals onderzoeken gestart. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd met kennisuitwisseling en netwerken als doel.

Activiteiten

In het ketenproject worden projecten uitgevoerd en wordt actief kennis en informatie gedeeld. Dit laatste gebeurt veelal in workshops. Daarbij zijn de stakeholders uit de gehele luierketen vertegenwoordigd:

  • preventie van het gebruik van luiers en incontinentiemateriaal
  • productie
  • inkoop/retail
  • gebruik
  • inzameling
  • recycling
  • gebruik van secundaire materialen

Ketenpartners voeren zelfstandig activiteiten uit, waar dat gevraagd wordt of nodig is ondersteunt het Kernteam. Het Kernteam voert zelf ook acties uit, bijvoorbeeld onderzoeken naar risicostoffen.

Resultaten

Onderzoeken

In 2022 is het rapport verschenen waarin gekeken is naar knelpunten en oplossingen voor het sluiten van de luierketen. Hierbij is ook gekeken naar mogelijke invoering van een producentenverantwoordelijkheid voor deze productgroep.

In 2021 is een mLCA verschenen waarin de recycling van luiers is vergeleken met de verbranding van luiers. Uit dit rapport blijkt een duidelijke CO2-reductie als luiers gerecycled worden en er is sprake, afhankelijk van de gekozen techniek, van recycling van grondstoffen zoals plastics.

1e Ketenanalyse

In luiers en incontinentiemateriaal zitten hoogwaardige papiervezels en kunststof. Daarnaast bevatten gebruikte luiers of incontinentiemateriaal organische stoffen. In 2015 is het rapport Ketenanalyse en kansen en belemmeringen opgesteld. Hieruit kwam naar voren dat het animo en de technologie voor recycling er zijn en dat veel gemeenten bereid zijn om met de inzameling te starten.

Wensbeeld

In samenspraak met de ketenpartners is een voorlopig wensbeeld opgesteld dat weergeeft hoe de luierketen uiteindelijk moet functioneren. In dit wensbeeld komen alle aspecten van de keten aan bod.

Preventie met wasbare luiers voor baby's

Samen met WasbareluierWereld en Milieu Centraal is informatie samengesteld over wasbare luiers. Met wasbare luiers kunnen ouders 500 euro besparen en uiteraard veel afval voorkomen.

Initiatieven

Heeft u ook een initiatief en wilt u bijdragen aan het sluiten van de luierketen? Meld u dan aan.

Vraag & Antwoord

Veelgestelde vragen en antwoorden over luiers kunt u binnenkort vinden op onze vernieuwde pagina Vraag & Antwoord.

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met programmamanager Henk Dillingh (henk.dillingh@rws.nl).


Onderzoek UPV luiers

12-12-2022: Medio vorig jaar heeft Staatssecretaris Heijnen aangegeven aan de slag te gaan met een 'uitgebreide producentenverantwoordelijkheid' (UPV) voor luiers en incontinentiemateriaal. Om tot een UPV te komen heeft het Ministerie van IenW aan de adviesbureau’s Tauw en Rebel opdracht gegeven hiervoor een adviesrapport met aanbevelingen op te stellen. Tauw en Rebel zullen hiervoor in de komende maanden stakeholderbijeenkomsten houden en meerdere interviews afnemen. Vragen die zoal aan bod komen: Hoe ziet de luiermarkt eruit? Welke scope voor de UPV is aan te bevelen? Wat zijn realistische doelstellingen voor inzameling en recycling? Het adviesrapport wordt mei volgend jaar verwacht waarna gestart kan worden met het opstellen van een concepttekst voor de UPV luiers.

Poster en flyer wasbare luiers

Speciaal voor zorgprofessionals in de kinderzorg is er eind 2020 een poster en een flyer ontwikkeld om het gebruik van wasbare luiers te stimuleren.

Luierrecycling in de krant

Er komt een grote installatie voor verwerking van vieze luiers uit het Gelders rivierengebied. Trouw berichtte erover op 19 juli 2017 onder de titel 'Hoe volle-luierslurry wordt verwerkt tot biogas'.

>> Lees het nieuwsbericht

Luierrecycling op tv

Op maandag 1 mei 2017 werd in het programma Nieuwsuur (NOS) aandacht besteed aan de verwerking van luiers.

>> Lees het nieuwsbericht
>> Bekijk de uitzending

Op maandag 12 december 2016 werd in het programma Groen Licht (VARA NPO2) aandacht besteed aan luierrecycling.

>> Lees het nieuwsbericht
>> Bekijk de uitzending