VANG-Academie GFT


De VANG-Academie GFT gaat in mei 2023 van start! Tijdens de VANG-Academie word je in vier dagen gedurende het jaar bijgepraat over alle relevante onderwerpen op het gebied de inzameling en verwerking van gft. In deze editie is slechts plek voor 10-15 deelnemers dus meld je snel aan.

Daarnaast ga je ook actief aan de slag met een plan van aanpak voor verbetering van de inzameling en verwerking van gft binnen de eigen gemeente of het publieke bedrijf. Tijdens de trainingen kun je ook leren van de ervaringen van andere deelnemers. Na afronding van de VANG-Academie heb je de instrumenten in handen, en de vaardigheden en kennis in pacht, om de inzameling en verwerking in jouw gemeente zowel kwalitatief als kwantitatief te optimaliseren.

Programma

De VANG-Academie start op dag een met een excursie en een uitgebreide introductie in de gft-keten waarbij de kwantiteit en kwaliteit van gft centraal staan. Vervolgens breng je de stand van zaken rond gft inzameling en -verwerking binnen je eigen gemeente in kaart. Op dag twee kijken we naar het gedrag van inwoners aan de hand van het MCG-model. Ook zal er tijdens deze dag gekeken worden naar aanbestedingen en contractmanagement. Dag drie staat in het teken van het gft verbeterplan voor jouw situatie, zodat je vervolgens met de implementatie van het plan aan de slag kunt. Je wordt daarbij geholpen tijdens een een-op-een coachingsessie. Tijdens dag 4 bespreken alle deelnemers de stand van zaken van hun plan van aanpak.

Doelgroep

De academie is voor iedereen die aan de slag wilt met de kwantiteit en kwaliteit van gft in zijn of haar gemeente, zowel geschikt voor ‘startende’ beleidsmedewerkers als meer ervaren gemeenten.

Data

De academiedagen vinden plaats op 17 mei (inclusief excursie), 28 juni, 30 augustus en 6 december.