VANG-bestuurdersbijeenkomst: ‘Doorpakken naar circulair afval- en grondstoffenbeheer’


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15.00 tot uur
Locatie
Jaarbeurs Meet-Up (Beatrixgebouw)
Doelgroep

Wethouders (per wethouder is één ambtenaar welkom)

Omschrijving

Het VANG-team organiseert in samenwerking met de VNG een bijeenkomst voor wethouders met afvalbeheer/circulariteit in de portefeuille. Staatssecretaris Vivianne Heijnen wil tijdens deze bijeenkomst graag in gesprek met wethouders over de uitdagingen van de komende jaren.

Aanleiding is het nieuwe Uitvoeringsprogramma VANG-HHA dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin zijn nieuwe ambities op het gebied van recycling en het verbeteren van de kwaliteit opgenomen. Recycling van grondstoffen uit huishoudelijk afval is een belangrijk onderdeel van de Transitieagenda Circulaire Economie. Maar wat betekent dat voor uw gemeente?

Laat u inspireren door praktijkverhalen van collega-bestuurders over kwaliteit, diftar, gescheiden inzamelign GFT/E, bron-/nascheiding en de keuzes die zij maken om de ambities uit het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA waar te gaan maken.

Alle wethouders van alle gemeenten worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Vindt u dat uw wethouder hier ook naartoe moet, maak hem/haar daar dan op attent. Per wethouder is ook een beleidsambtenaar welkom.

De bijeenkomst wordt van 17:40u tot 18:45u afgesloten met een netwerkborrel met lichte maaltijd.

Kosten

Geen

Aanmelden