Regie op de Textielketen


Textielinzameling, recycling en de transitie naar circulair textiel. Het begint met een schone stroom textiel inzamelen om het goed te kunnen verwerken. Welke rol kan de gemeente hierin pakken? En hoe werk je goed samen met andere ketenpartners? In dit handboek ‘Regie op de textielketen’ vind je concrete voorbeelden en perspectieven.