Regie op de Textielketen

2.3 Inzameling: transport

Het transport bij de inzameling van textiel is met het oog op kwaliteit van groot belang.

Textiel kan gemakkelijk nat worden tijdens de inzameling of transport ervan en dat tast de kwaliteit aan.

De wijze van transport verschilt per methode en daarmee ook het kwaliteitsbehoud van textiel.

  • Bij onderlossende containers is de controle op wat de chauffeur in zijn transportbak krijgt beperkt.
  • Bij handlos kan de vervuiling direct worden verwijderd, omdat het zichtbaar is. Omdat de zakken niet altijd geopend worden (hangt af van afspraken die gemaakt zijn over de werkwijze), wordt slechts een deel van de vervuiling verwijderd.
  • Bij sommige vormen van inzameling (bijvoorbeeld huis-aan-huisinzameling) worden (bestel)auto's gebruikt, daarmee is het risico van natgeregend textiel tijdens het transport beperkt.
  • Bij vrachtwagens met hydraulische kleppen kan regen de lading textiel negatief beïnvloeden tijdens het transport.

Lange inzamelroutes kunnen het best worden vermeden bij inzameling van textiel. Omdat bij te lange routes het textiel aangedrukt moet worden om alle containers te kunnen legen. Dat kan ertoe leiden dat de zakken waarin het textiel wordt aangeboden openscheuren. Op die manier kan schoon textiel door vuil of nat textiel “besmet” raken. Ook door bewegingen in vrachtwagens kunnen textielzakken openscheuren.

Bij gemeenten die de inzameling hebben uitbesteed, schakelt de op-drachtnemer, de inzamelaar, voor de daadwerkelijke inzameling vaak een transporteur in. Een chauffeur van een extern transportbedrijf staat ver af van de doelstellingen omtrent textiel. Hierdoor kan het zijn dat acties van een chauffeur of een andere medewerker van een transportbedrijf onbedoeld leiden tot een lagere kwaliteit van het textiel (nat of vervuild). Bijvoorbeeld als de chauffeur de hydraulische kleppen niet sluit na elke lediging van textielcontainers.

Een hulpmiddel bij het transport bij de inzameling van textiel kan een vulgraadmeter zijn. In de gemeente Rotterdam zijn bijvoorbeeld in wijkcontainers voor o.a. textiel sensoren geplaatst die meten hoe vol de textielcontainer is. Op basis van die informatie wordt een efficiënte route van transport en leging van textielcontainers gepland.

Het transport van textiel na inzameling is van grote invloed op de kwaliteit van textiel. In de praktijk wordt regelmatig over deze stap in de keten heen gekeken. Bij de textielinzameling en het transport is het daarom van belang

  • de wijze van transport (open/gesloten wagens)
  • de maximale vracht per wagen
  • lengte van transportafstanden
  • controle en feedback van de chauffeur over verontreiniging/ kwaliteit

vast te leggen in een overeenkomst met de inzamelaar (die ervoor moet zorgen dat ook de transporteur zich aan de afspraken houdt) of vast te leggen in processen wanneer de gemeente hiervoor verantwoordelijk is.