Regie op de Textielketen

2.4 Inzameling: communicatie

Een goede communicatie naar inwoners draagt bij aan een optimalisering van de inzameling en kwaliteit van het ingezamelde textiel.

Algemene communicatiemiddelen

Het is hierbij van belang éénduidige communicatiemiddelen in te zetten, zodat het duidelijk is voor inwoners waar ze hun textiel kunnen laten inzamelen en wat er wel en niet in de textielbak mag. Bedenk als gemeente ook hoe gecommuniceerd wordt over het verlengen van de levensduur van textiel door reparatie, delen en lenen, weggeven of verkopen. Gemeenten kunnen hierbij verwijzen naar tips uit de campagne Love Your Clothes van Milieu Centraal.

Enkele hulpmiddelen bij de communicatie over inzameling zijn:

  • Een handig hulpmiddel voor uw inwoners is de online afvalscheidingswijzer.
  • Gebruik de landelijke pictogrammen van Rijkswaterstaat voor textiel. De herkenbaarheid stijgt wanneer gemeente en inzamelaar dezelfde pictogrammen en kleuren hanteren.
  • De wel-niet lijst van Milieu Centraal, die weergeeft wat er wel en niet in de textielbak gedeponeerd mag worden.
  • Hanteer duidelijke aanbiedregels (zie hieronder) en leg in het geval gebruik wordt gemaakt van een inzamelaar in de overeenkomst met de inzamelaar vast dat deze de aanbiedregels (en de wel-niet lijst van Milieu Centraal) ook moet hanteren.

Afbeelding2.1.3

Belangrijk is dat de aanbiedregels duidelijk en begrijpelijk zijn voor de inwoners en dat de aanbiedregels consequent worden gebruikt. Het is handig om de regels te tonen op de gemeentelijke website, op de website en/of op de voertuigen van partijen met wie de gemeente samenwerkt, op de mijnafvalwijzer en op de gebruikte inzamelmiddelen. Ook dienen de aanbiedregels handhaafbaar te zijn, dus actueel opgenomen te zijn in de afvalstoffenverordeningen c.q. het uitvoeringsbesluit.

Veel voorkomende aanbiedregels zijn:

  • Bied enkel droog en schoon textiel aan.
  • Bied enkel textiel aan in een stevige doorzichtige gesloten zak.
  • Schoenen per paar gebonden.

Plaats geen textiel naast de container als deze vol is of de inworpopening is geblokkeerd.

Gemeenten proberen met verschillende communicatiemiddelen in te zetten op de inzameling van kwalitatief goed textiel. Gemeente Arnhem probeert dat met behulp van een filmpje op YouTube. Daarin laten zij ook zien hoe het textiel wordt ingezameld en wat er na de inzameling van het textiel gebeurt.

Om de juiste boodschap van afvalscheiding goed en duidelijk over te brengen, zodat textiel op de juiste manier wordt gescheiden met de beste kwaliteit, is een folder of een website alleen niet voldoende. Er zijn bij inwoners altijd veel vragen wat wel en niet in een bepaalde afvalbak mag.

Veel gemeenten zetten daarom in op een multimediale aanpak om de boodschap van een kwalitatieve afvalscheiding over te brengen, ondersteund met heldere communicatiematerialen en presentaties op inloopavonden en op markten.

Rova tracht met het project terugwinnaars de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen te verbeteren. Zij zetten in op effectief communiceren, onder andere met afvalcoaching. De nadruk ligt daarbij op 'het waarom'. Op basis van dataregistratie verbeteren zij hun routes om de kwaliteit van o.a. het ingezamelde textiel te kunnen verbeteren.

Speciaal opgeleide afvalcoaches worden ingezet om deze boodschap heel concreet aan huis of bij milieustraatjes kracht bij te zetten. Deze afvalcoaches gaan ook naar scholen en verzorgingstehuizen om aandacht te geven aan het onderwerp textiel scheiden en met voorbeelden de boodschap over te brengen.

Deze coaches zorgen voor duidelijkheid en komen met hun ervaring bij de doelgroepen zeer sympathiek en betrouwbaar over.

Acht Nederlandse gemeenten werken mee aan de textielrace: een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk oude kleding en textiel bij mensen uit de buurt op te halen. De school die het meeste textiel ophaalt wint een schoolreis.

De gemeente Amsterdam geeft mensen die hun oud textiel aanbieden op de website een kortingscode van o.a. merken die hun textiel duurzaam produceren.