Regie op de Textielketen

2.7 Verwerking en sortering

Na inzameling wordt de vracht naar een sorteercentrum getransporteerd waar de sorteerder de volgende vormen van vervuiling uit het textiel haalt en afvoert:

  • textiel-vreemde vervuiling,
  • textiel-gebonden vervuiling,
  • textiel waarin andere materialen zijn verwerkt en
  • grote stukken los textiel

Hier worden dus ook de vervuilingspercentages en daarmee de mate van vervuiling van het ingezamelde textiel berekend. Vaak houdt hier het zicht op het textiel voor de gemeente op.

Na het grofsorteren (het uitsorteren van draagbaar textiel) wordt het textiel oftewel opgebulkt en verkocht, oftewel fijngesorteerd.

Een aantal textielinzamelaars bulkt textiel op en verkoopt het textiel als zodanig aan het buitenland. Het direct afzetten van textiel in bulk staat een circulaire oplossing in de weg. Niet duidelijk is immers of en hoe het textiel verder deugdelijk verwerkt wordt. Gemeenten spelen een rol in het verkrijgen van de transparantie in de textielketen. Gemeenten kunnen namelijk zorgen dat het ingezameld textiel wordt fijngesorteerd. Door fijnsortering kunnen tot wel 350 verhandelbare stromen staan, die in het verdere traject goed kunnen worden gevolgd. Zoeken naar een fijnsorteerder kan zowel als de gemeente een eigen inzameldienst heeft, als bij de zoektocht naar een nieuwe inzamelaar of het uitwerken van een contract met een nieuwe inzamelaar.

Met zorgvuldigere sortering is hoogwaardigere afzet mogelijk. Daarnaast komt zorgvuldige sortering de transparantie over de verdere verwerking en afzet van textiel ten goede.

Ook in de stappen sortering en verwerking kunnen gemeenten sturen. Gemeenten kunnen inzicht vragen in de fijnsortering en opvragen welke bestemmingen textiel krijgt, waar het textiel uiteindelijk voor wordt gebruikt en hoe het wordt verwerkt. Ook kunnen gemeenten afspraken maken over het in Nederland verwerken van textiel. Uiteindelijk kunnen deze inzichten gemeenten meer informatie geven over op welke onderdelen op welke manier gestuurd kan worden om kwaliteit te verbeteren en richting een circulaire economie te gaan.