Regie op de Textielketen

3.1 Handelingsperspectieven: een overzicht

In dit hoofdstuk beschrijven wij een aantal concrete handelingsperspectieven. Deze handelingsperspectieven zijn te lezen als een 'menukaart'. Afhankelijk van de situatie en ambities in uw gemeente kunt u per onderwerp bekijken welke handelingsperspectieven relevant zijn voor uw situatie.

De handelingsperspectieven vullen elkaar wel aan. Voor het volledig optimaliseren van uw keten raden we aan in ieder geval een blik te werpen op de vragen, om te kijken of u deze kan beantwoorden en mogelijkerwijs actie kan ondernemen.

Bij de volgende onderwerpen worden handelingsperspectieven beschreven:

  1. Informatie verzamelen
  2. Inzicht verkrijgen in inzamelmiddelen en de keten
  3. Versterken van communicatie
  4. Inrichten gerichte handhaving
  5. Aansluiting van kringloop en derden
  6. Kaders: beleid en financiën
  7. Sturen op eigen inzameldiensten of aanbesteden