Regie op de Textielketen

Aansluiting van kringloop en derden

Naast de inzameling aan huis of middels verzamelcontainers, kunnen inwoners over het algemeen hun kleding aanbieden bij kringloopbedrijven. Dit kan een belangrijke partner zijn bij de inzameling van textiel.

Net als bij communicatie geldt dat het voor inwoner duidelijk moet zijn waar ze hun textiel kunnen aanbieden, wat de aanbiedregels zijn en dat er bewustwording ontstaat over de meerwaarde van het gescheiden aanbieden van textiel. Het is daarom van belang kringloopwinkels te betrekken in het inzamelbeleid, zodat hier ook uniforme communicatiemiddelen worden ingezet. Om deze partijen te betrekken, kunt u daarom de volgende vragen stellen:

 • Is een kringlooporganisatie actief?
  • Wordt er samengewerkt met de kringlooporganisatie? Loopt die samenwerking goed? Is er overleg tussen de gemeente, de kringloop en eventueel andere partijen die met ingezameld textiel werken?
  • Is de kringlooporganisatie bereid samen te werken met andere marktpartijen die actief zijn in de textielketen?
  • Heeft de kringlooporganisatie mogelijkheden om aan huis in te zamelen? Bijvoorbeeld met de ophaalservice?
  • Heeft de kringlooporganisatie mogelijkheden om te ondersteunen met handlos van bovengrondse containers?
 • De eerste stap voor gemeenten is inventariseren:
  • Welke kringloopwinkels zijn actief in de gemeente?
  • Welke samenwerking heeft de gemeente met die kringloopwinkels?
  • Hoeveel textiel zamelen die kringloopwinkels in?
  • Wat gebeurt er met dat ingezamelde textiel?
 • Als een gemeente beleid heeft opgesteld voor textiel is het belangrijk om dit beleid af te stemmen met de kringloopwinkels. Kringloopwinkels kunnen een verschillende rollen vervullen in de inzameling van textiel en het sluiten van een circulaire textielketen.
 • Als een gemeente haar beleid met kringloopwinkels heeft afgestemd kunnen zij gezamenlijk communicatiemiddelen inzetten om het textielbeleid aan inwoners duidelijk te maken.