Regie op de Textielketen

Bijlage 6: Voorbeelden van kwalitatieve gunningscriteria

In een aanbesteding worden eisen opgenomen. Kwalitatieve eisen zijn eisen die van toepassing zijn op de opdracht maar niet gericht zijn op prijs. Hieronder worden ten aanzien van textiel enkele voorbeelden gegeven van kwalitatieve gunningscriteria die u kunt toepassen.

Let op: dit zijn voorbeeldeisen die zijn afgeleid uit eerder gepubliceerde aanbestedingen van textielverwerking. Die worden gegeven als hulpmiddel. Afhankelijk van de specifieke situatie kan een aanpassing van de eisen nodig zijn.

 • Opdrachtnemer investeert ..% van de totale loonsom in werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  Of
 • Opdrachtnemer investeert ..% van de totale opdrachtsom in werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  Of
 • Opdrachtnemer draagt zorg voor ..% van de ingezette arbeidsuren is uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Plan van aanpak

 • Inschrijver beschrijft in een plan van aanpak hoe deze invulling geeft aan social return (inclusief specifiek te controleren streefpercentage, jaarlijkse evaluatie, beschrijving begeleiding op de werkvloer).
 • Opdrachtnemer draagt zorg voor de hoogwaardige (als grondstof voor nieuw textiel) afzet van niet herdraagbaar textiel (de ondersoort) van tenminste ..% van de omvang van het niet herdraagbare textiel (de ondersoort).

Plan van aanpak

 • Inschrijver beschrijft in een plan van aanpak hoe het ingezamelde textiel gesorteerd en verwerkt wordt (inclusief beschrijving over: samenwerking in de keten, transparantie fijnsortering, transparantie over de bestemming van de afzet en recyclingpercentages).
 • Inschrijver beschrijft in een plan van aanpak hoe het transport van de inzameling van textiel georganiseerd wordt (inclusief beschrijving van planning meest efficiënte routes, rijden tijdens droog weer, rijden met schone inzamelvoertuigen, jaarlijske evaluatie en deelname aan maatwerktrajecten waarbij opdrachtgever met routes meegaat).