Regie op de Textielketen

Bronnen

Met dit handboek is gepoogd alle beschikbare informatie omtrent de textielketen overzichtelijk bijeen te brengen en te beschrijven. Er wordt naar veel veschillende bronnen verwezen. Hieronder volgt een opsomming.