Regie op de Textielketen

Over dit handboek

De Rijksoverheid heeft als doel gesteld om in 2025 30% van het op de markt gebrachte textiel na inzameling te recyclen. In 2030 moet dit 50% zijn, waarna stappen gezet worden naar een volledig circulaire textielketen in 2050. Momenteel komt nog meer dan de helft van het textiel in het restafval terecht.

In de textielketen is een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd. Zij zijn op basis van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van afgedankt textiel.

De wijze van inzamelen heeft een groot effect op de mogelijke recycling van textiel. Vervuiling verstoort de kwaliteit van textielverwerking. Hoe beter de gescheiden inzameling, hoe beter de kwaliteit van het textiel waardoor betere mogelijkheden voor recycling ontstaan.

Dit handboek biedt informatie over de textielketen (hoe wordt textiel ingezameld, gesorteerd en gerecycled en door wie?) en praktische tips (welke inzamelmogelijkheden zijn er, hoe kunnen deze optimaal worden ingezet en hoe kan in contracten gestuurd worden richting een circulaire textielketen?) voor gemeenten.

Zo kunnen gemeenten de regie op delen van de textielketen versterken en verbeteren.