Regie op de Textielketen

Leeswijzer

Afhankelijk van uw (kennis)behoefte kunt u op verschillende plekken in dit handboek terecht. Het handboek bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1.Kennis van de textielketen

In dit hoofdstuk vindt u kennis over de huidige stand van zaken binnen de textielketen, hoe deze eruit ziet, cijfers en statistieken. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de huidige situatie rondom kwaliteit en vervuiling. U kunt in dit hoofdstuk terecht als u vragen heeft als:

  • Ik heb behoefte aan een totaaloverzicht van de textielketen, waar vind ik dit?
  • Hoe werkt de verwerking van textiel en wat gebeurt er daarna mee?
  • Welke rol heeft een gemeente binnen de textielketen?

2.Instrumenten

Hier vindt u informatie over hoe te sturen op de kwaliteit van textiel, gefocust op inzameling, transport, communicatie en handhaving. U kunt in dit hoofdstuk terecht als u vragen heeft als:

  • Aan welke knoppen kan ik draaien om te sturen op de kwaliteit van textiel?
  • Ik wil meer textiel inzamelen, hoe doe ik dat?
  • Ik wil aan de slag met de kwaliteit van het ingezamelde textiel, maar hoe en waardoor wordt deze stroom verontreinigd?

3.Handelingsperspectieven

Hier vindt u een concreet stappenplan om te bekijken hoe de huidige gemeentelijke sturing plaatsvindt en welke stappen genomen kunnen worden om te kunnen sturen op kwaliteit van textiel en een circulaire economie. U kunt in dit hoofdstuk terecht als u vragen heeft als:

  • Hoe kom ik tot een aanbesteding voor textielinzameling?
  • Hoe kan ik sturen op kwaliteit binnen de samenwerking met organisaties in de textielketen?

Doelgroep

Dit handboek is samengesteld voor beleidsmedewerkers die afval en grondstoffenbeleid in hun takenpakket hebben. Daarnaast is het relevant voor medewerkers die betrokken zijn op het gebied van milieu, werkgelegenheid, social return, inkoop en aanbesteding. De inhoud van dit document (opgesteld in 2020) is een momentopname. Er komen veranderingen op ons af die invloed hebben op het inzamelen en verwerken van door huishoudens afgedankt textiel zoals de in het Beleidsprogramma circulair textiel 2020 – 2025 aangekondigde UPV (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid) en doelstellingen op het gebied van gerecyclede content in nieuwe producten.