Opzet ‘VANG-support 2020’

Gepubliceerd op 3 juni 2020

Afhankelijk van de vraag en de context wordt op basis van een intakegesprek met de gemeente een ‘maatwerk’ traject vormgegeven. In dit maatwerktraject kunnen zowel de VANG-adviseurs, experts van Rijkswaterstaat en NVRD, andere gemeenten als adviesbureaus (VANG-support) worden ingezet. Bij de ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de beschikbare VANG-tools zoals bijvoorbeeld het doorrekenen van scenario’s. De trajecten zijn gericht op zowel het creëren van draagvlak als op beleidsontwikkeling en de implementatie van nieuw beleid.

Om wat overzicht te creëren in de grote verscheidenheid aan ondersteuningsmogelijkheden die worden aangeboden zijn ze hieronder, per fase van de beleidsvorming, schematisch weergegeven.

Fase 1: De gemeente wil ambities/visie formuleren voor afval- en grondstoffenbeleid
Fase 2: De gemeente wil zich oriënteren op de mogelijkheden die er zijn
Fase 3: De gemeente wil een beleidsplan opstellen
Fase 4: De gemeente wil het nieuwe beleid implementeren en uitvoeren.

NB. Het onderscheid tussen de verschillende fasen zal in de praktijk veel minder duidelijk zijn dan deze schematische weergave suggereert.

* Of de inzet van een adviesbureau wenselijk/nuttig is wordt gedurende het traject gezamenlijk bepaald.