Bioafval alliantie


De Bioafval alliantie is een platform om meer en betere recycling van bioafval te realiseren. Om dit te bereiken, is het van belang dat de hele keten samenkomt. Daarom werken in de Bioafval alliantie partijen vanuit de hele keten samen, van gemeenten tot producenten tot verwerkers.

Zij werken in de volgende werkgroepen aan gezamenlijke problemen en oplossingen:

  • Meer en betere inzameling van bioafval (huishoudelijk en bedrijfsmatig)
  • Verwerkingscapaciteit
  • Kwaliteit van nutriëntproducten, zoals compost en digestaat

Daarnaast worden relevante ontwikkelingen gedeeld in de LinkedIn-groep.

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor de maillijst? Neem dan contact met ons op.