Samen aan de slag met kwaliteitsverbetering

Nieuwe VANG-HHA Recycledoelstelling!

Focusverschuiving: minder kilo’s, meer procenten

Tot en met 2020 had VANG Huishoudelijk Afval als streefdoel: de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner terugbrengen tot onder de 100 kilo. Daar zijn gemeenten goed mee aan de slag gegaan en dat leidde al tot veel minder restafval. Helaas blijkt niet al het gescheiden afval geschikt voor recycling en wordt een deel alsnog verbrand. Ook ligt er vanuit Europa een nieuwe norm: in 2035 moet 65% van al ons afval gerecycled worden. Daarom is het nu tijd voor een volgende stap! Het nieuwe doel is om in 2030 minimaal 60% van het huishoudelijk afval te recyclen. Dus van kilo’s restafval gaan we naar een percentage recyclebaar materiaal in het totale huishoudelijke afval. Wil je weten hoe dat zit?

Meteen aan de slag

VANG-Wegwijzers

Voor beknopte achtergrondinformatie over verschillende afvalstromen.

VANG-Handboeken

Voor een totaaloverzicht van alle kennis per afvalstroom.

VANG-Tools

Voor meer inzicht in de prestaties van jouw gemeente.

VANG-Support

Persoonlijk advies op maat voor de volgende stap in jouw grondstoffenstrategie.

VANG-Academie

Schrijf je in en ga samen met andere gemeenten aan de slag.

Wel/niet lijsten

Wel/niet lijsten maken het scheiden van afval makkelijker.