PMD


PMD is een afkorting van de materiaalstroom plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken. Een andere term die ook wel wordt gebruikt is PBD, wat staat voor plastic, blik en drinkpakken. Deze verpakkingen worden al dan niet gescheiden ingezameld en na sortering gerecycled. Des te schoner de stroom, des te groter het aandeel dat daadwerkelijk gerecycled kan worden. Daarom is het van belang dat er zo veel mogelijk etensresten en andere vervuiling buiten de stroom blijft.

Uitgelicht

Interactieve tool PMD

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht naar de brongescheiden inzameling van PMD. kosten, kilo’s en samenstelling van brongescheiden PMD. Om meer handvatten te bieden hoe de resultaten uit het onderzoek kunnen worden toegepast, is een interactieve zelfbeoordelingstool ontworpen. U vult zeven vragen in over uw huidige inzamelsystematiek voor PMD en restafval en of u wel/niet een vorm van diftar hanteert.

Argumentenkaart bron- en nacheiding

In veel gemeenten staat het scheiden van kunststof verpakkingsafval volop in de belangstelling. Regelmatig terugkerend thema: gaan we kunststof bron- of nascheiden? Om gemeenten bij deze afweging te ondersteunen is in 2016 een Argumentenkaart ontwikkeld in opdracht van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval. Hij heeft inmiddels een update gekregen en is uitgebreid zodat de kaart nu ook breder kijkt dan alleen kunststof verpakkingsafval.

Actueel

Aan de slag

Nieuw in de kennisbibliotheek