Argumentenkaart bron- en nascheiding


In veel gemeenten staat het scheiden van kunststof verpakkingsafval volop in de belangstelling. Regelmatig terugkerend thema: gaan we kunststof bron- of nascheiden? Om gemeenten bij deze afweging te ondersteunen is in 2016 een Argumentenkaart ontwikkeld in opdracht van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval.

De Argumentenkaart heeft een update gekregen en is uitgebreid zodat de kaart nu ook breder kijkt dan alleen kunststof verpakkingsafval. Met experts uit het werkveld zijn alle voor- en tegenargumenten verzameld en zo nauwkeurig mogelijk in beeld gebracht vanuit het oogpunt van een individuele gemeente.

>> Ga naar de Argumentenkaart bron- en nascheiding

Optiekaart en argumentenkaart

De optiekaart is een feitelijke kaart die beschrijft wat wordt verstaan onder de opties ‘bronscheiding’ en ‘nascheiding’ die in de Argumentenkaart worden vergeleken. Om argumenten vóór of tegen te kunnen geven, moet duidelijk zijn dat iedereen het over hetzelfde onderwerp heeft. Hiervoor zorgt de optiekaart. De argumentenkaart  is de kaart waar de argumenten vóór en tegen staat beschreven. Dit is geen objectieve informatie, maar zijn argumenten. In de Argumentenkaart is geen waarde toegekend aan de zwaarte van de argumenten. Hoe zwaar deze argumenten wegen, is aan de lezer.

Hoe werkt de interactieve kaart?

Per thema (milieu, principes, uitvoering en financiën) zijn argumenten voor en tegen te vinden voor zowel bron- en nascheiding. De argumenten per thema zijn op te roepen door het desbetreffende thema te kiezen. Daarnaast is informatie over ‘overig afval’ op te roepen in de Argumentenkaart.

De optiekaart en de argumentenkaart zijn ook als PDF te downloaden.