Afvalscheiding


Meer afvalscheiding is belangrijk voor de VANG-HHA doelstellingen: minder huishoudelijk restafval voor verbranding. Voor verschillende afvalstromen streven we daarom na dat gemeenten afvalscheiding optimaal kunnen invullen. Om dit te bereiken delen we hier verschillende initiatieven, innovaties en ervaringen op dit gebied.

Uitgelicht

Gids afvalscheiding en gedrag

In samenwerking met MilieuCentraal heeft Rijkswaterstaat de kennis over gedragsbeïnvloeding van inwoners voor afvalscheiding gebundeld in een praktische gids. Deze is te downloaden op: Gids: hoe stimuleer je bewoners hun afval te scheiden? | Milieu Centraal. Daarnaast is daar een tool te vinden waarmee je een selectie kunt maken van technieken en een toolkit voor social media posts.

Meer info: addie.weenk@rws.nl

Verbetering afvalscheiding en -inzameling in de hoogbouw

Gemeenten met veel stedelijke hoogbouw hebben behoefte aan succesvolle interventies om meer afval als grondstof te kunnen benutten. Daarom is als onderdeel van VANG-HHA het project ‘Verbetering afvalscheiding en –inzameling hoogbouw’ gestart.

Wel/niet-lijst GFT-afval

Wat mag wel en wat mag niet in de gft-bak? Er is behoefte aan een uniforme lijst met alle informatie over gft-afval. Vanuit verschillende partijen, zowel gemeenten, inzamelaars als verwerkers, kwam dit verzoek met als doelstelling meer gft-afval uit het restafval te oogsten en de verontreiniging van het ingezamelde gft-afval terug te dringen.

Op deze pagina vindt u de wel/niet lijst voor gft-afval, met bijbehorende documenten en communicatiematerialen.

Het verbindend beeldmerk afvalscheiding

Samen geven we afval een nieuw leven: dat is de boodschap van het verbindend beeldmerk afvalscheiding. Doel van het beeldmerk is dat burgers de vele campagnes en uitingen van verschillende publieke en private partijen met elkaar gaat associëren.

Actueel

Aan de slag

Nieuw in de kennisbibliotheek