Wel/niet lijst


Wat mag wel en wat mag niet in de gft-bak? Er is behoefte aan een uniforme lijst met alle informatie over gft-afval. Vanuit verschillende partijen, zowel gemeenten, inzamelaars als verwerkers, kwam dit verzoek met als doelstelling meer gft-afval uit het restafval te oogsten en de verontreiniging van het ingezamelde gft-afval terug te dringen.

Op deze pagina vindt u de wel/niet lijst voor gft-afval, met bijbehorende documenten en communicatiematerialen.

De wel/niet lijst voor gft-afval is een product van het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval en maakt deel uit van het Aanvalsplan gft-afval en textiel: ‘Naar meer en schonere deelstromen’. De lijst is samengesteld door Rijkswaterstaat in samenwerking met NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

We roepen alle partijen in de keten, dus burgers, gemeenten, inzamelaars en verwerkers, op om deze lijst te gebruiken zodat we gezamenlijk de doelstelling behalen.

Q&A: Wat mag wel en niet in de gft-bak? (pdf, 207 kB)

Green Deal 'koffiepads en theezakjes bij het gft'

Koffie- en theebedrijven in Nederland stappen met de Green Deal 'koffiepads en theezakjes bij het gft' gezamenlijk over op composteerbare koffiepads en theezakjes. De Green Deal is op initiatief van de branchevereniging Koffie & Thee Nederland gestart en is ook ondertekend door koffie- en thee- producerende bedrijven, de Vereniging Afvalbedrijven en de Rijksoverheid.