Preventie


Verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk afval betekent ook: het voorkómen van afval. Hiervoor is het nodig dat de gemeenten de burgers helpen bewuster te consumeren en minder te verspillen.

Uitgelicht

Menukaart afvalpreventie

Afvalpreventie is een belangrijke manier om het gebruik van grondstoffen te verminderen. Daarnaast draagt afvalpreventie, in de vorm van reparatie, bij aan het verlengen van de levensduur van producten. Preventie is ook een belangrijk thema in het Nationaal Programma Circulaire Economie. Gemeenten en afvalinzamelaars kunnen inwoners en bedrijven hiertoe op verschillende manieren stimuleren. In de Menukaart afvalpreventie lees je hoe je dit aanpakt en wat je op verschillende thema’s kunt ondernemen. Vul ook de vragenlijst in.

Circulaire Ambachtscentra inspiratie: van alle kanten waarde

“Van stort naar trots,” zo omschrijft een projectmanager bij een gemeente een circulair ambachtscentrum. Het is een plek waar vanuit verschillende invalshoeken gewerkt wordt aan product-hergebruik en reparatie. Door het verbinden van een kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats, een milieustraat en het onderwijs wordt onnodig weggooien van producten en grondstoffen voorkomen.

Handreiking introduceren ‘Ja/Ja-sticker’

Er leven bij gemeenten die de ja/ja-sticker willen introduceren veel vragen rondom het proces van implementatie. De juridische aspecten en de betrokkenheid van uiteenlopende stakeholders vereisen een planmatige aanpak en zorgvuldige communicatie. Deze handreiking biedt gemeenten hierbij ondersteuning door middel van een concreet stappenplan.

Actueel

Aan de slag

Nieuw in de kennisbibliotheek