Preventie


Verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk afval betekent ook: het voorkómen van afval. Hiervoor is het nodig dat de gemeenten de burgers helpen bewuster te consumeren en minder te verspillen.

Uitgelicht

Circulaire Ambachtscentra inspiratie: van alle kanten waarde

“Van stort naar trots,” zo omschrijft een projectmanager bij een gemeente een circulair ambachtscentrum. Het is een plek waar vanuit verschillende invalshoeken gewerkt wordt aan product-hergebruik en reparatie. Door het verbinden van een kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats, een milieustraat en het onderwijs wordt onnodig weggooien van producten en grondstoffen voorkomen.

Handreiking introduceren ‘Ja/Ja-sticker’

Er leven bij gemeenten die de ja/ja-sticker willen introduceren veel vragen rondom het proces van implementatie. De juridische aspecten en de betrokkenheid van uiteenlopende stakeholders vereisen een planmatige aanpak en zorgvuldige communicatie. Deze handreiking biedt gemeenten hierbij ondersteuning door middel van een concreet stappenplan.

Infoquête afvalpreventie

Wat kun je als gemeente doen om afvalpreventie door burgers te stimuleren? Een vraag waar veel gemeenten mee worstelen. Bekend zijn de 100-100-100 actie, het beschikbaar stellen van de ja-nee sticker voor reclamemateriaal en de burger verwijzen naar websites zoals die van Milieu Centraal. Toch zijn er voor de burger veel meer mogelijkheden. Punt is dat die veelal onbekend zijn.

Actueel

Aan de slag

Nieuw in de kennisbibliotheek