Handreiking introduceren ‘Ja/Ja-sticker’


Innovatie reclamedrukwerk

Als eerste gemeente introduceerde de gemeente Amsterdam in 2018 de Ja/Ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. De introductie van deze innovatieve maatregel ging niet zonder slag of stoot: de reclamebranche stelde de rechtmatigheid van het concept in diverse rechtszaken ter discussie. Desondanks volgden diverse andere gemeenten het Amsterdamse voorbeeld, waardoor de do’s en don’ts van het concept steeds duidelijker werden. Inmiddels achten steeds meer gemeenten de juridische rechtmatigheid van het systeem bewezen en is de Ja/Ja-sticker nadrukkelijk in opmars.

Er leven bij gemeenten die de maatregel willen introduceren wel veel vragen rondom het proces van implementatie. De juridische aspecten en de betrokkenheid van uiteenlopende stakeholders vereisen een planmatige aanpak en zorgvuldige communicatie. Deze handreiking biedt gemeenten hierbij ondersteuning door middel van een concreet stappenplan.

Het opt-in systeem in vogelvlucht

De Ja/Ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt ook wel een ‘opt-in’ systeem genoemd. Dit systeem betreft in feite een omdraaiing van de huidige situatie. Traditioneel kunnen inwoners met een sticker kenbaar maken dat ze géén reclamedrukwerk willen ontvangen. Bij een opt-in systeem geven inwoners het aan als ze wél prijs stellen op reclamedrukwerk. In de nieuwe situatie ontvangen ze ‘zonder sticker’ dus géén ongeadresseerd reclamedrukwerk. De betekenis van de verschillende stickers bij een opt-in systeem is in tabel 1 samengevat.

Tabel 1: betekenis stickers in een opt-in systeem
Type Sticker Effect
Geen sticker Geen reclame, wel huis-aan-huis bladen
JA - JA sticker of JA-sticker Wel reclame, wel huis-aan-huis bladen
NEE – NEE sticker Geen reclame, geen huis-aan-huis bladen
NEE – JA sticker Geen reclame, wel huis-aan-huis bladen. Deze situatie komt overeen met een situatie zonder sticker

Lees verder in de korte versie van de Handreiking introduceren 'Ja/Ja-sticker' (pdf, 2.1 MB).

Meer weten over onder ander de juridische context, de wijze van handhaven, de financiële aspecten en aandachtspunten bij de communicatie? Lees dan de volledige versie van de Handreiking introduceren 'Ja/Ja-sticker'.


De invoering van de ja/ja-sticker (in sommige gemeenten uitgevoerd als ‘ja’ sticker) levert in veel gemeenten vragen op. In deze Q&A van de VNG wordt antwoord gegeven op de meest voorkomende vragen.