Recycling materialen


Product- en materiaalketens sluiten levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van VANG HHA: minder restafval. Een goede samenwerking tussen de partijen in de ketens is daarbij essentieel. Voor verschillende materiaalstromen zoeken we daarom met designers, producenten, retail, productgebruikers en recyclers naar slimme oplossingen zoals: ontwerpen die scheiding en hoogwaardig hergebruik mogelijk maken of producten met een betere repareerbaarheid en een langere levensduur. Zo zetten we met elkaar stappen richting een circulaire economie.

Uitgelicht

Handboeken

De kwaliteit van ingezamelde afvalstromen goed houden en verbeteren is een belangrijk aandachtspunt binnen VANG-HHA. Met dat doel zijn er twee handboeken, ‘Regie op de Textielketen’ en ‘Regie op kwaliteit gft-afval’, voor gemeenten en inzamelbedrijven opgesteld.

Van afgedankt textiel naar nieuwe garens!

In Zaanstad is een belangrijke stap gezet naar het realiseren van een circulaire textielindustrie. Op Black Friday (23/11/2018) ondertekenden Wieland Textiles, Brightloops | Loop.a life, Leger des Heils ReShare en de gemeente Zaanstad hiervoor een meerjarige samenwerkingsovereenkomst.

Actueel

Aan de slag

Nieuw in de kennisbibliotheek