Wethouders delen hun ervaringen richting meer en betere recycling


Op de goedbezochte VANG-HHA bestuurdersbijeenkomst van vrijdag 24 mei spraken 90 wethouders én beleidsadviseurs afval- en grondstoffenbeleid over ‘De uitdagingen van meer en betere recycling’. Een korte samenvatting van een inspirerende dag met veel interactie.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lichtte de nieuwe recycledoelstelling toe van het programma VANG-HHA en besprak de Europese en nationale ontwikkelingen die de inzameling van huishoudelijk afval beïnvloeden.

Gemeente Someren presenteerde het succesvolle mobiele GRIP (Grondstoffen InleverPunt). Bij deze ‘mobiele milieustraat’, die sinds een paar jaar door Blink-gemeenten in Zuidoost-Brabant rijdt, kunnen inwoners een boodschappentas met herbruikbaar afval inleveren. Op het drukste moment kwamen er in één uur 95 inwoners naar het GRIP.

Daarna legde gemeente Leudal uit hoe de kwaliteit van het ingezamelde PMD beter is geworden: via huis-aan-huisinzameling met zakken. Lansingerland voerde een gedifferentieerd tarief voor restafval in, wat zorgt voor een enorme afname van het restafval, met ook nog een hoge kwaliteit van deelstromen. Tot slot gaf gemeente Amersfoort inzage in hun afvalpreventieplan, waarbij zij mensen bewuster maken over de hoeveelheid afval die we met elkaar produceren – en hoe we dit voorkomen.

De gedeelde boodschap van de wethouders is dat veranderingen soms tijd en energie kosten, maar dat de resultaten bijdragen om Nederland verder te helpen naar een Circulaire Economie.