Regie op de Textielketen; Handboek voor gemeenten


Textielinzameling, recycling en de transitie naar circulair textiel. Het begint met een schone stroom textiel inzamelen om het goed te kunnen verwerken. Welke rol kan de gemeente hierin pakken? En hoe werk je goed samen met andere ketenpartners? In deze nieuwe versie van het handboek ‘Regie op de textielketen’ vind je concrete voorbeelden en perspectieven.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
42
Omvang 2.6 MB
Organisatie
Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van IenW