Hoe leidt goed inzamelen en verwerken van textiel tot lagere milieudruk?


Het is bekend dat textiel een grote impact heeft op mens en milieu. Om deze impact te verminderen is het belangrijk de textielketen meer circulair te maken. In de hele keten is hiervoor actie nodig. Als gemeente zorg je voor gescheiden inzameling van textiel. Ook inzamel-, sorteer- en recyclingbedrijven spelen een cruciale rol in dit proces. Zij bepalen immers hoe een kledingstuk aan het eind van de keten wordt verwerkt. Wil je hier meer over weten? Lees de interviews met Mariska Boer van de brancheorganisatie VHT en met Josse Kunst van recycler CuRe: