Nieuwsbrief VANG-HHA mei 2024


mei 2024

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt je via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Kinderdagverblijven testen wasbare luiers

In 2023 zijn er op vier kinderdagverblijven pilots uitgevoerd met wasbare luiers. Het gebruik van wasbare luiers is immers, net als zindelijkheidstraining, een goede manier om de afvalberg van wegwerpluiers te verkleinen. De pilots zijn uitgevoerd in en door de gemeenten Apeldoorn, Utrecht en Renkum. Dit gebeurde in samenwerking met Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De evaluatie is uitgevoerd door de Natuur en Milieufederaties.

  • Wil je weten hoe de pilots zijn verlopen op de kinderdagverblijven? Lees dan het evaluatierapport over wat de pilots inhielden en hoe de medewerkers en ouders de pilot hebben ervaren.
  • Ben je benieuwd naar persoonlijke ervaringen van medewerkers? Lees dan het interview met twee van de deelnemende kinderdagverblijven: het Stoerwoud in Utrecht en Christoforus in Apeldoorn.
  • Wil je zien hoe een kinderdagverblijf dat met wasbare luiers werkt eruit ziet en hoe zij daarmee omgaan? Bekijk dan de video van de pilot, opgenomen bij Winja Wanja in Renkum.

Wethouders delen hun ervaringen richting meer en betere recycling

Op de goedbezochte VANG-HHA bestuurdersbijeenkomst van vrijdag 24 mei spraken 90 wethouders én beleidsadviseurs afval- en grondstoffenbeleid over ‘De uitdagingen van meer en betere recycling’. Een korte samenvatting van een inspirerende dag met veel interactie.

Participatietraject verkenning standaardisering afvalscheiding en -inzameling

Begin dit jaar is de aftrap van het participatietraject van de verkenning naar standaardisering van afvalscheiding en -inzameling aangekondigd. Door onvoorziene omstandigheden en een noodzakelijke verschuiving van capaciteit naar andere dossiers was het ministerie helaas genoodzaakt om het participatietraject tijdelijk uit te stellen. Gelukkig ziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kans om gemeenten en inzamelaars in september weer te ontvangen om hun input te geven op deze verkenning. Door de regiobijeenkomsten in september te houden hoopt het ministerie gemeenten en inzamelaars zo goed mogelijk de kans te geven om aan te sluiten bij één van de regiobijeenkomsten.

De inschrijflink, concrete data en meer informatie volgen in de volgende VANG-nieuwsbrief.

Deze regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeenten en inzamelaars van huishoudelijk afval. Andere groepen belanghebbenden zoals producentenorganisaties en afvalverwerkers worden op een ander moment geconsulteerd.

Inspectiemethoden gericht op een betere kwaliteit GFT

Lees ons nieuwe rapport over in gebruik zijnde inspectiemethoden voor de kwaliteit van gft-afval! Het rapport bespreekt vijf methoden, de voor- en nadelen van deze methoden en de toekomst van inspectietechnieken, waaronder beeldherkenning met AI. Belangrijke aanbevelingen zijn om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het meten, daarbij een combinatie van technieken te gebruiken en de resultaten te gebruiken als basis voor communicatie met bewoners.

wel/niet lijsten

Mag een theezakje in de gft-container en hoort een pizzadoos in het oud papier? De grote diversiteit aan afvalsoorten kan het lastig maken om afval goed te scheiden. Om het scheiden van afval makkelijker te maken zijn er verschillende wel/niet lijsten beschikbaar. Dit zijn lijsten ontwikkeld met of door partijen in de keten met een uniform overzicht bedoeld om verwarring te voorkomen.

Interviews textiel

Het is bekend dat textiel een grote impact heeft op mens en milieu, daarom zorg je er al gemeente voor dat textiel gescheiden wordt ingezameld. Er zijn veel vragen over textielinzameling en -verwerking. Rijkswaterstaat heeft verschillende organisaties binnen de textielketen hierover geïnterviewd. Lees de interviews met recycler CuRe en brancheorganisatie VHT:

Week Zonder Afval

Tot en met 31 mei organiseert Zero Waste Nederland de Week Zonder Afval. Die week gaan ze samen met heel veel partners de uitdaging aan: hoe zorgen we er samen voor dat we zo min mogelijk aan de afvalberg bijdragen? Elke dag worden tips en tricks gedeeld over hoe mensen duurzamer bezig kunnen zijn in hun dagelijks leven. Ook worden acties en activiteiten door het hele land georganiseerd door Zero Waste Nederland en alle partners. Dit gebeurt op de onderwerpen plastic, delen en lenen, hergebruik, kleding, tweedehands spullen, voedselverspilling en repareren. Meer weten? Zie weekzonderafval.nl. Wil je als gemeente communiceren over de Week Zonder Afval? Bekijk dan de toolkit.

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je hier afmelden.