Inspectiemethoden gericht op een betere kwaliteit GFT


Dit rapport bevat een beschrijving van de ‘best practices’ voor de inspectiemethoden t.b.v. meer en een beter gft. De ervaringen met verschillende inspectiemethoden zijn besproken met gemeenten, inzamelaars en leveranciers om een overzicht te krijgen van de huidige stand der techniek en mogelijke toekomstperspectieven. Het rapport beschrijft vijf inspectiemethoden: (1) voorlopers met kaarten, (2) handscanners, (3) metaalscanner op het inzamelvoertuig, (4) camerasysteem op het inzamelvoertuig en (5) visuele inspectie van vrachten. Van elke methode zijn de voor-en nadelen, de wijze van gegevensverzameling en -verwerking, een kostenindicatie en de terugkoppeling naar bewoners beschreven. Voor zover bekend en beschikbaar zijn ook de resultaten van de ingezette methodiek opgenomen.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Meten is weten voor een gerichte en effectieve aanpak om te komen tot kwaliteitsverbetering.
  • Een combinatie van technieken leidt tot de beste resultaten.
  • Inzetten op communicatie, handhaving als laatste stap.

Publicatiedatum
Aantal pagina's
24
Omvang 96 MB
Organisatie
Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Auteur(s)
STANTEC: Floor Hubers, Marleen Selten, Judith Beltman en RWS: Sabrina van der Linden, Addie Weenk