Wel/niet lijsten


Mag een theezakje in de gft-container en hoort een pizzadoos in het oud papier? De grote diversiteit aan afvalsoorten kan het lastig maken om afval goed te scheiden. Om het scheiden van afval makkelijker te maken zijn er verschillende wel/niet lijsten beschikbaar. Dit zijn lijsten ontwikkeld met of door partijen in de keten met een uniform overzicht bedoeld om verwarring te voorkomen. Alle partijen in de keten, dus burgers, gemeenten, inzamelaars en verwerkers, kunnen deze lijsten gebruiken zodat gezamenlijk de doelstelling behaald kan worden. Via onderstaande links kom je op de pagina’s met de bestanden en hoe je deze kan toepassen.

Wel/niet lijst GFT

GFT is een sleutelstroom als het gaat om recycledoelstellingen en een circulaire economie voor huishoudelijk afval: een goede en vergaande bronscheiding levert veel compost (en biogas) op. Maar wat mag wel en wat mag niet in de gft-bak? Dat staat in deze wel/niet lijst die is opgesteld door Rijkswaterstaat in samenwerking met NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en Milieu Centraal.

Wel/niet lijst voor gft-afval, met bijbehorende documenten en communicatiematerialen.

Wel/niet lijst PMD

Ook bij de PMD-inzameling streven we naar een hogere kwaliteit van het ingezamelde materiaal. De wel/niet lijst is bedoeld voor gemeenten en inzameldiensten in hun communicatie naar de inwoners. De lijst is opgesteld door het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) in samenwerking met Milieu Centraal, VANG-HHA, HVC, Omrin en NVRD.

Wel/niet lijst PMD

Wel/niet lijst OPK

Ruim 86% van het nieuwe papier wordt gemaakt van gerecyclede papiervezels. Het is daarom belangrijk dat het ingezamelde oud papier en karton schoon en droog is. Er zijn verpakkingen of producten die voor verwarring zorgen. Om het scheiden makkelijker te maken heeft PRN een scheidingswijzer ontwikkeld waarin staat wat er wel en niet in de papierbak mag.

Scheidingswijzer papier en karton