PMD: ja of nee? Nieuwe wel/niet lijst helpt burger bij scheiden


De grote diversiteit van afvalsoorten maakt dat inwoners het lastig vinden om goed te scheiden. Ook bij de PMD-inzameling streven we naar een hogere kwaliteit van het ingezamelde materiaal. Want als we beter inzamelen zorgt dat voor een hoger recyclepercentage.

Wel/niet lijst PMD

Een deel van de oplossing zit voor PMD (plastic, metaal en drankkarton) in een heldere lijst met wat er wel en niet bij mag. Zo’n wel/niet lijst voor PMD is nu opgesteld door het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) in samenwerking met Milieu Centraal, VANG-HHA, HVC, Omrin en NVRD. Deze is bedoeld voor gemeenten en inzameldiensten om te gebruiken in hun communicatie naar de inwoners. Voor gemeenten die gebruikmaken van de term PBD is een aparte lijst beschikbaar.

Het PKO verwacht dat de lijst resulteert in een betere kwaliteit van brongescheiden PMD en in meer recycling. Mits goed ingezameld, kan een groot deel van deze grondstoffen namelijk weer gebruikt worden voor nieuwe verpakkingen en producten.

Door onder meer nieuwe toepassingen van deze materialen en technologische ontwikkelingen in de sortering en verwerking is deze wel/niet lijst aan verandering onderhevig. Dit kan leiden tot een aangescherpte lijst in 2025.

Wil je de lijst graag opmaken in je eigen huisstijl? Of wil je de lijst graag voorzien van het PMD-pictogram in plaats van het recycle icoon? Ga dan naar de website van Recycleklaar.

Naast communicatie zijn er ook andere mogelijkheden om de kwaliteit van PMD te verbeteren. Ga voor meer informatie over de PMD-inzameling naar het handboek PMD op onze website.


Scherm­afbeelding 2024-03-19 om 16.23.46