Handboek PMD


PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons. Veel inwoners in jouw gemeente hebben PMD-afval. Het is een van de grote afvalstromen. En daarom is het belangrijk dat je hier als gemeente een rol in speelt. Dit handboek helpt hierbij. Je kunt het gebruiken als kwaliteitsgids voor het inzamelen en recyclen van PMD en het voorkomen van PMD-afval.

Welke informatie vind je in dit handboek?

Het handboek leert je meer over de afvalstroom. Je krijgt achtergrondinformatie die je moet weten om goed aan de slag te gaan: wat is PMD en wat is kwaliteit? Wat is het gemeentelijk belang en wat zijn de wettelijke kaders? Ook leer je de PMD-keten begrijpen én beïnvloeden. Je krijgt kennis over praktische instrumenten waarmee je kunt sturen op kwaliteit. Denk aan meten en monitoren, inzamelvoorzieningen, communicatie en gedragsverandering. En je leest meer over de verwerking van PMD: wat gebeurt er met het PMD-afval wanneer het is ingezameld? En hoe is de manier van inzameling van invloed?

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van PMD-afval. Dit handboek bied je handvatten om die rol te pakken. Met jouw hulp geven we afval een nieuw leven.

Hoe behaal je een betere kwaliteit van PMD?

Hier zijn alvast enkele tips die aan bod gaan komen:

  1. Blijf in contact met ketenpartners, zowel inzamelaars als verwerkers, en ook intern met bijvoorbeeld de afdeling handhaving. Samen kunnen jullie oplossingen vinden voor een verbeterde kwaliteit.
  2. Zorg ervoor dat de inzamelmiddelen aansluiten op de behoeften van jouw inwoners. Over het algemeen geldt: hoe hoger het serviceniveau en hoe dichter bij huis, des te beter de kwaliteit.
  3. Overweeg welke circulaire strategieën je kan toepassen bij het maken van keuzes.
  4. Investeer in communicatie en gedragsverandering om de kwaliteit van gescheiden PMD te verbeteren.
  5. Zet in op kwaliteitsafspraken in contracten en maak duidelijk hoe, wanneer en op welke manier je kwaliteit gaat meten en dit wordt teruggekoppeld.

>> Handboek PMD; Aan de slag met kwaliteitsverbetering