Lachgastoolkit voor gemeenten en milieustraten


Sinds begin 2023 zien gemeenten, inzamelaars en afvalverwerkers een grote toename aan illegale dumpingen van lachgascilinders in de openbare ruimte en bij het restafval. Dit leidt tot gevaarlijke situaties vanwege ontploffingsgevaar. De Wet milieubeheer verplicht gemeenten tot het inzamelen van huishoudelijk afval. Het Rijk heeft een toolkit ontwikkeld met informatie over lachgas, zodat gemeenten en milieustraten precies weten hoe ze moeten handelen.

Deze toolkit is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De toolkit is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
11
Omvang 283 kB
Organisatie
ministerie van Infrastructuur en waterstaat