"Van afgedankt textiel naar nieuwe garens!"


Persbericht, Zaanstad, 23 november 2018

In Zaanstad is een belangrijke stap gezet naar het realiseren van een circulaire textielindustrie. Op Black Friday (vrijdag 23 november) ondertekenden Wieland Textiles, Brightloops | Loop.a life, Leger des Heils ReShare en de gemeente Zaanstad hiervoor een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Dit is de start van de oprichting van het Dutch Center for Circulair Textiles (DCCT) dat bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) uit alle schakels van de textielketen met elkaar verbindt: van het inzamelen van gebruikt textiel tot en met de productie van nieuw textiel. Het doel is om een van de meest verontreinigende industrieën te verduurzamen en iets te doen aan de groeiende afvalberg van textiel.

Ambities

In een volledig circulaire keten wordt afgedankt textiel in meerdere stappen tot garens of vilt verwerkt om daarvan nieuwe textiele eindproducten van hoogwaardige kwaliteit te maken. Het DCCT zal een fysieke plek krijgen in Zaanstad en richt zich in eerste instantie op bedrijven in de Metropool Regio Amsterdam (MRA), om lokaal de keten te sluiten en de maakindustrie te stimuleren. Door de samenwerking van Leger des Heils ReShare (LdH), Wieland Textiles en Brightloops | Loop.a life zijn meerdere belangrijke schakels in de keten verbonden: het inzamelen, de vergaande sortering en het maken van hoogwaardige textiele grondstoffen zoals vezels en garens, waarmee onder andere nieuwe kleding en interieurproducten gemaakt worden. Simon Smedinga van LdH ReShare ziet grote kansen in samenwerken: “Wij zamelen textiel in vanuit onze missie om voor mens en milieu te zorgen. Met deze samenwerking kunnen we onze impact vergroten. Daar wordt dus iedereen beter van.” Hans Bon van Wieland kijkt alvast vooruit. “Hiermee brengen we het ideaal, om binnen 5-10 jaar te zorgen dat ieder kledingstuk voor minimaal 20 % uit gerecyclede grondstoffen bestaat, een stuk dichterbij.”

Sluitende business case begin 2019

Om de textielketen helemaal circulair te maken ontbreekt nog een aantal schakels. Daarom werken de partners momenteel, met financiële ondersteuning van de MRA, aan het opstellen van een business case voor het verder sluiten van de keten. Deze is in het eerste kwartaal van 2019 gereed. De voorwaarden om te komen tot een sluitende businesscase zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De business case geeft inzicht in wat nodig is om de ontbrekende schakels in de keten in te vullen, zoals een mechanische vervezelingsinstallatie of machines om te breien of weven, en schept voorwaarden voor het realiseren van een ontwikkel- en productieomgeving om samen met marktpartijen en kennis en onderwijsinstellingen tot innovatie te komen.

Circulair de nieuwe standaard in textiel

Momenteel voeren de partners vergaande gesprekken met een aantal toonaangevende bedrijven in de sectoren fashion, bedrijfskleding, interieur en bouwmaterialen die zich willen inzetten om hun productie en aanbod te verduurzamen. Een sluitende business case en de kennis en ervaring die al aanwezig is bij de partners maken het voor hen makkelijker om aan te haken bij de circulaire trend. Ellen Mensink van Brightloops | Loop.a life: “Er wordt veel gesproken over circulair textiel, maar wij willen aan de slag en nadrukkelijk marktpartijen aan ons verbinden die in co-creatie circulaire producten willen ontwikkelen en daarmee willen (mee)bouwen aan circulair als nieuwe standaard voor de mode- en textielindustrie.”

Kansen voor duurzaamheid en werkgelegenheid

De gemeente Zaanstad ondersteunt het project met kennis, mankracht en haar bestuurlijke netwerk. Wethouder duurzaamheid en circulaire economie Sanna Munnikendam: “Deze samenwerking is een belangrijke eerste stap voor een volledig circulaire textielketen. Dat die stap juist in de Zaanstreek wordt gezet is logisch: de ligging van Zaanstad in de metropoolregio zorgt voor een grote stroom van afgedankt textiel en in de regio zijn tal van bedrijven, in onder meer mode- en interieur, die de nieuwe grondstoffen kunnen verwerken en bij het DCCT kunnen aanhaken. Als gemeente zetten wij sterk in op duurzaamheid en zien wij de kansen die de circulaire economie biedt om de economische structuur van de stad klaar te maken voor de toekomst. Het gaat in ieder geval zorgen voor meer lokale werkgelegenheid.”

ondertekening samenwerkingsovereenkomst

bron: Pascal Fielmich

Van links naar rechts: Damir Dulovic (gemeente Zaanstad), Ellen Mensink (Bright Loops Loop.a Life), Sanna Munnikendam (wethouder Zaanstad), Hans Bon (Wieland Textiles), Els Lenting (gemeente Zaanstad en Simon Smedinga (LdH Reshare).


foto's Brightloops B.V. | Loop.a life

modefoto

Fibersort-sorteermachine Wieland