Meld je nu aan voor de Benchmark huishoudelijk afval


In de benchmark huishoudelijk afval van de NVRD vergelijken gemeenten en publieke organisaties hun aanpak en prestaties op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer. Deelnemers worden geprikkeld om van elkaar te leren. Tijdens de bijeenkomsten wisselt men ervaringen en best practices uit. Binnenkort start weer een nieuwe editie!

In de benchmark worden niet alleen de inzamelprestaties en kosten vergeleken, ook de recycleprestaties worden in beeld gebracht en in de prestatievergelijking opgenomen. Deelname aan de benchmark helpt je dus bij het behalen van de doelstellingen voor huishoudelijk afval én verdiept je kennis op dit gebied. Dus wil je objectieve sturingsinformatie op het gebied van afvalscheiding, circulariteit, dienstverlening en kosten? Neem dan deel aan de benchmark!

Doe je ook mee? Ga voor meer informatie naar https://www.benchmarkafval.nl/