Verkenning landelijke invoering opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk


In het Nationaal Programma Circulaire Economie is het verkennen van de mogelijke invoering van een opt-in systeem voor reclamefolders als één van de maatregelen opgenomen op het gebied van scheiden en inzamelen van afval, met als doel om papierverspilling te voorkomen. In geval van een opt-in systeem kunnen inwoners actief aangeven dat ze wél ongeadresseerd reclamedrukwerk wensen te ontvangen. Ze kunnen dit doen met een ja-sticker of een ja/ja-sticker.

Het doel van de verkenning is om te komen tot een advies aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de wenselijkheid en haalbaarheid van de landelijke invoering van het opt-in systeem. Stantec is gevraagd om onderzoek te doen naar ervaringen van gemeenten en bedrijven, impact op consumenten, milieu aspecten, financiële consequenties en alternatieve systemen.

De conclusie is onder andere dat een landelijk opt-in systeem positief lijkt bij te dragen aan vermindering van de hoeveelheid papierafval. Verder lijkt er voldoende draagvlak bij gemeenten voor landelijke invoering. Adverteerders zijn in principe geen tegenstander van het opt-in systeem. Op basis van consumentenonderzoek blijkt dat gepersonaliseerde en geadresseerde reclamefolders een goed alternatief zijn voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Juridisch gezien worden drie verschillende opties uitgelegd om het opt-in systeem landelijk in te voeren.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
36
Omvang 1.9 MB
Organisatie
Stantec in opdracht van Rijkswaterstaat WVL
Auteur(s)
Tessa Vaendel & Floor Hubers