Het verbindend beeldmerk afvalscheiding


Samen geven we afval een nieuw leven: dat is de boodschap van het verbindend beeldmerk afvalscheiding. Doel van het beeldmerk is dat burgers de vele campagnes en uitingen van verschillende publieke en private partijen met elkaar gaat associëren.

Eén doel

Wij – overheden, uitvoeringsorganisaties, afvalinzamelaars, - verwerkers en producentenorganisaties – communiceren dagelijks met burgers over afvalscheiden. Dit doen wij in onze eigen stijl en over ons eigen specifieke onderwerp.
Onze inwoners ontvangen dus veel informatie over afvalscheiden thuis, op het werk, in een winkel, via off- en online media.

Versterken door verbinding

Al deze bewuste en onbewuste contactmomenten met afval bieden een unieke kans om het effect van een afzonderlijke communicatie-uiting te versterken. Daarom is samen met een groep organisaties een verbindend beeldmerk ontwikkeld.Beeldmerk_afval_A_RGB

Effect

Het effect van het verbindend beeldmerk is het grootst als alle organisaties het gaan gebruiken in hun uitingen. Onze doelgroepen zullen dan de verschillende campagnes waaraan het beeldmerk is toegevoegd met elkaar gaan associëren, waardoor er een synergie ontstaat.

Door toevoeging van het beeldmerk aan de campagne-uitingen creëer je dus meerwaarde, met behoud van uw eigen identiteit, boodschap en vormgeving. Die meerwaarde wordt nog groter als het beeldmerk ook zijn weg vindt naar producten, inzamelmiddelen en transportmiddelen.

Maak gebruik van de toegevoegde waarde

Iedereen heeft de vrijheid om het beeldmerk te gebruiken op een wijze die het beste uitkomt.

Het digitale materiaal is geschikt voor off- en online materialen. In het gebruikershandboek zijn voorbeelden opgenomen.

Verbindend beeldmerk materialen

Alle communicatiemiddelen zijn kosteloos te downloaden van de site.