Beeldmerk afvalscheidingAnimatie beeldmerk afvalscheiden medewerkers

Het verbindend beeldmerk afvalscheiding

Samen geven we afval een nieuw leven: dat is de boodschap van het verbindend beeldmerk afvalscheiding. Doel van het beeldmerk is dat burgers de vele campagnes en uitingen van verschillende publieke en private partijen met elkaar gaat associëren.

Wij – overheden, uitvoeringsorganisaties, afvalinzamelaars, - verwerkers en producentenorganisaties – communiceren dagelijks met burgers over afvalscheiden. Dit doen wij in onze eigen stijl en over ons eigen specifieke onderwerp. Onze inwoners ontvangen dus veel informatie over afvalscheiden thuis, op het werk, in een winkel, via off- en online media.

Verbindend beeldmerk materialen

Alle communicatiemiddelen zijn kosteloos te downloaden

Perskit

Het verbindend beeldmerk is een product van het Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval. Het is opgesteld door Rijkswaterstaat en de Nederlandse Vereniging Producenten (VPN) in samenwerking met Milieu Centraal en de NVRD.