Nieuwsbrief VANG-HHA april 2024


april 2024

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt je via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Aan de slag met de kwaliteit en kwantiteit van PMD?

Na het succes van de VANG-academies voor de stromen textiel en GFT staat er een VANG-academie voor PMD gepland in het najaar (oktober – februari). De PMD academie is voor iedereen die aan de slag wil met de kwantiteit of kwaliteit van PMD in zijn of haar gemeente, zowel geschikt voor ‘startende’ als meer ervaren beleidsmedewerkers. Het programma is in de maak en aanmelding is vanaf de zomer mogelijk. Nu al interesse om mee te doen? Schrijf je dan in voor de interesselijst en we houden je op de hoogte.

Ervaringen met afvalpreventie

Het team Afvalpreventie Huishoudelijk Afval is benieuwd naar jouw ervaring met afvalpreventie. We nodigen je uit om hiervoor onze enquête in te vullen. Invullen kost circa 7 minuten en kan tot en met vrijdag 10 mei. Met jouw inbreng kunnen we onder andere de Menukaart Afvalpreventie aanscherpen. We stellen je inbreng daarom zeer op prijs. Alvast bedankt!

Aan de slag met de nieuwe recycledoelstelling?

Het klopt dat de nieuwe doelstelling van 60% recycling iets complexer is dan de 100 kilo restafval. Maar juist met een hoger recyclepercentage draag je meer bij aan de circulaire economie. Start vast met de VANG Recycletool en check hoe jouw gemeente scoort. Wil je weten hoe jouw gemeente het recyclepercentage kan verhogen of hoe je de kwaliteit van je grondstofstromen kunt verbeteren? Neem contact op met Samuel of Ivo van VANG-Support. Zij helpen je op weg om de nieuwe recycledoelstelling te realiseren.

Hoe richt jouw gemeente de afvalinzameling en communicatie in?

Binnenkort ontvang je een uitvraag over de inrichting van de afvalinzameling en de communicatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van IenW door Rijkswaterstaat en is in het kader van de verkenning naar standaardisering van de afvalscheiding- en inzameling, zoals opgenomen in het  Nationaal Programma Circulaire Economie. Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de huidige inrichting in gemeentes en het inventariseren van de mogelijke gevolgen van standaardisatie. De uitvraag zal per mail gedeeld worden. Alvast bedankt voor je medewerking!

Laatste kans!

  • Aanmelden voor de VANG-Academie gft, kan nog tot 6 mei. De eerste bijeenkomst is op 8 mei.
  • Je kunt je ook nog aanmelden voor de VANG Bestuurdersbijeenkomst 2024 op 24 mei.

Milieu Centraal helpt consument om duurzame keuzes te maken

Als gemeente draag je bij aan een duurzame wereld. Het is bekend dat textiel een grote impact heeft op mens en milieu, daarom wordt textiel gescheiden ingezameld. Veel inwoners hebben vragen over textielinzameling en -verwerking. Door feiten te scheiden van fabels helpt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal de consument. In dit interview vertelt Lara Peters van Milieu Centraal hoe zij dat doen.

Krimpenerwaard begonnen met op afspraak ophalen textiel

Heb je oude kleding over waar je van af wil? En geen tijd of mogelijkheid om die naar een textielbak te brengen? Maak online een afspraak, zet je oude kleding op de afgesproken dag voor je deur en het wordt opgehaald. Sinds april test gemeente Krimpenerwaard een jaar lang dit ‘on demand’ textiel ophalen. Via posters op reclamezuilen en aandacht in de pers voert de gemeente in april campagne voor hun nieuwe ophaalservice, die inmiddels ook is gestart.

NVRD Milieustratenboekje

Hoe beter we scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken en recyclen. Ook de milieustraten van Nederland spelen hierbij een belangrijke rol. De laatste jaren zijn producten, onder andere qua samenstelling, steeds complexer geworden. Hierdoor zijn er steeds meer stromen en materialen bijgekomen. Om de medewerkers van de milieustraten te helpen, heeft de NVRD samen met diverse producentenorganisaties een eerste editie van het NVRD Milieustratenboekje opgesteld.

Meubels en onderwijs

Hoe zorgen afvalverwerkers ervoor dat meubelstromen beter aansluiten op de vraag van circulaire ambachtscentra? Waarom weten VMBO-leraren circulaire ambachtscentra zo moeilijk te vinden? En wat is de link tussen meubels en het onderwijs? Deze thema’s stonden centraal tijdens een digitale lunchlezing om kennis uit te wisselen.

Leidt meer samenwerking tot een circulaire economie?

Uitgelicht

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je hier afmelden.