Gemeente Krimpenerwaard begonnen met op afspraak ophalen textiel


Heb je oude kleding over waar je van af wil? En geen tijd of mogelijkheid om die naar een textielbak te brengen? Maak online een afspraak, zet je oude kleding op de afgesproken dag voor je deur en het wordt opgehaald. Sinds april test gemeente Krimpenerwaard een jaar lang dit ‘on demand’ textiel ophalen.

Via posters op reclamezuilen en aandacht in de pers voert de gemeente in april campagne voor hun nieuwe ophaalservice, die inmiddels ook is gestart. Door het de inwoners zo gemakkelijk te maken, wil de gemeente de ingezamelde hoeveelheid textiel verhogen. Beleidsadviseur en bestuurslid van de NVRD Marco Kortland licht toe: “Het is een landelijk probleem dat er veel textiel in het restafval belandt. In 2023 gebruikten we opvallende bovengrondse bakken in de kleur paars, wat voor Rijkswaterstaat de officiële kleur is voor textiel. Deze wijken duidelijk af van de ondergrondse restafvalbakken. Zo zamelden we voor het eerst meer dan 5 kilo textiel per inwoner in. We doen het dus goed, maar we willen dat opkrikken naar 6 tot 7 kilo.”

Verhogen service voor inwoners

Dat wil de gemeente dus bereiken via op afspraak thuis ophalen: mensen kunnen een QR-code scannen en dan een afspraak maken op de website van textielinzamelaar TexNL. Het idee komt van de directeur Jan-Maarten Zeldenrust. “We combineren het ophalen aan huis met het legen van de paarse inzamelbakken. Doordat de huisadressen op de bestaande routes liggen, rijden we geen extra kilometers. En omdat we weten bij welke adressen het textiel staat, hoeven we niet te zoeken en rijden we niet voor niks. Zo zijn de extra kosten minimaal en verhogen we toch de service voor inwoners.”

Gericht communiceren

Het ophalen kan vanaf nu het hele jaar door, in plaats van voorheen vier keer per jaar. Met de ingevulde adresgegevens wordt bovendien inzichtelijk hoe het aanbiedbedrag verschilt per wijk. Kortland: “De gemeente kan vervolgens gericht communiceren op wijken die het minder goed doen. Terwijl je bij een verzamelcontainer nooit weet waar de mensen precies vandaan komen.”

Vragen?

Het slimme idee klinkt veelbelovend en de inzamelaar verwacht dan ook dat andere gemeenten zullen volgen. “Alles ten goede van de inzameling van textiel. Zodat we alles wat wordt afgedankt beter in de keten kunnen houden”, aldus Zeldenrust. Bij vragen kunnen andere gemeenten contact opnemen met Marco Kortland via m.kortland@krimpenerwaard.nl.