VANG-academie


In 2023 is het VANG-programma gestart met de VANG-academies. In eerste instantie voor textiel en GFT, maar in 2024 ook voor PMD en OPK. In een VANG-academie gaat een groep gemeenten en bedrijven concreet aan de slag met het verbeteren van de inzameling van een bepaalde grondstoffenstroom. De deelnemers doen kennis op van de gehele keten, verkennen hun eigen plaats in de keten, leren over instrumenten die gemeenten kunnen inzetten en inspireren elkaar met praktijkervaringen en oplossingen.

'Het is super inspirerend om te zien waar anderen mee bezig zijn. Het brengt je op andere ideeën en geeft nieuwe invalshoeken.’ - Anouk Mettler, gemeente Breda

Data academie Textiel

De academiedagen gaan dit jaar van start op 9 april. De andere data zijn:14 mei, 18 juni en 12 november.

Data academie GFT

De academiedagen gaan dit jaar van start op 8 mei. De andere data zijn: 26 juni, 4 september en 4 december.

Data academie PMD

De academiedagen zijn nog niet bekend, maar staat gepland voor het najaar (oktober – februari). Houd de site of de nieuwsbrief in de gaten.

Data academie OPK

De academiedagen zijn nog niet bekend. Houd de site of de nieuwsbrief in de gaten.

Het programma

We starten met een excursie en koppelen dit inhoudelijk aan actuele thema’s binnen de specifieke afvalstroom van de cursus. Vervolgens breng je de stand van zaken rond de deelstroom binnen jouw eigen gemeente in kaart. Je wordt daarbij geholpen door zowel een handboek als een werkboek.

Op dag 2 komen inzamelmiddelen, transport, communicatie & gedrag, handhaving en aanbestedingen & contracten aan de orde. Naar aanleiding van dag twee ga je aan de slag met een verbeterplan voor de afvalstroom.

Op dag 3 bespreken we jouw verbeterplan en waar mogelijk scherpen we deze aan, zodat je vervolgens met de implementatie van het plan van aanpak aan de slag kunt. Je wordt daarbij geholpen tijdens een 1-op-1 coachingsessie.

Op de vierde en laatste dag bespreken we met elkaar de stand van zaken van ieders plan van aanpak en sluiten we de cursus gezamenlijk af.

'Je komt terug met een tastbaar resultaat richting de eigen organisatie.'

- Nicky Somohardjo, Midwaste