Oproep: Bioafval alliantie op zoek naar nieuwe deelnemers


Om meer bioafval beter te recyclen, is het van belang dat de hele keten samenwerkt, van gemeenten tot producenten en verwerkers. De Bioafval alliantie helpt daarbij, als platform waarop deze keten samenkomt en kennis deelt. Vanuit de volgende werkgroepen werken ze aan gezamenlijke problemen en oplossingen:

 • Meer en betere inzameling van bioafval (huishoudelijk en bedrijfsmatig)
 • Verwerkingscapaciteit en marktwerking
 • Kwaliteit van nutriëntproducten, zoals compost en digestaat

Denk je mee?

Voor deze drie werkgroepen zoeken we enthousiaste mensen die de Bioafval alliantie naar een hoger niveau kunnen tillen. Daarnaast willen we met een tijdelijke groep de visie, strategie en doelstellingen van de Bioafval alliantie nader bepalen.

Heb je zin om aan een van deze groepen deel te nemen? Stuur dan een mail naar vanghuishoudelijkafval@rws.nl.

Terugkijken en vooruitblikken

Op 30 januari stonden we tijdens een bijeenkomst stil bij de voortgang en de uitdagingen binnen de keten van bioafvalbeheer. De aanwezigen vinden dat de alliantie een waardevol kennisdelingsnetwerk is, maar benadrukten ook het belang van een scherpere focus op specifieke knelpunten, actiepunten en producten. Ook vinden ze dat er een gecoördineerde aanpak nodig is voor de verschillende werkgroepen. Er werd gepleit voor een meer integrale benadering, met aandacht voor innovatie, marktbetrokkenheid en de circulaire economie, om zo de doelen van de Bioafval alliantie verder te realiseren.

Deze bevindingen zijn geïnventariseerd en vormen de focusrichtingen waar de werkgroepen in 2024 mee aan de slag gaan:

Werkgroep: betere inzameling van bioafval

 • Initiëren en begeleiden van onderzoeken en pilots. Denk aan het terugkoppelen over kwaliteit (camera’s, beeldherkenning).
 • Ondersteuning bieden bij het bedenken van een optimaal inzamelsysteem en een eventuele systeemverandering (zoals het apart inzamelen van gfe en gft of apart verwerken van gfe en swill).
 • Meer toepassen van gedragskennis voor meer en beter inzamelen.

Werkgroep: Kwaliteit nutriëntproducten

 • Stromen onderzoeken die niet in Nederland worden toegepast (bijv. digestaten).
 • Inzicht krijgen in de kwaliteit van die stromen en hoe nutriëntbronnen, die nu niet worden gebruikt, kunnen worden toegepast.
 • Onderzoeken welke processen er nodig zijn om tot goede producten te komen.

Werkgroep: Marktwerking/verwerkingscapaciteit

 • Inzicht krijgen in de toekomstige hoeveelheid gfe/gfe/swill op de markt.
 • Onderzoeken welke verwerkingsroute bij welke stroom past.
 • Inzicht krijgen in hoe de marktwerking voor gft verbeterd kan worden.

Werkgroep: Visie Bioafval alliantie

Naast de reguliere werkgroepen willen we graag twee keer met een groep deelnemers nadenken over de stip op de horizon voor de Bioafval alliantie. Welke knelpunten willen we oplossen met deze groep? Hoe dragen de andere werkgroepen hieraan bij? En tot welke doelstellingen leidt dat?


Blijf op de hoogte

Relevante ontwikkelingen kun je volgen in onze LinkedIn-groep.

Of meld je aan voor de nieuwsbrief. Heb je vragen, neem dan contact met ons op.