Hoogbouw


Verbetering afvalscheiding in de Hoogbouw

Goed gescheiden gfe-afval is makkelijker te recyclen. Maar welke instrumenten kunnen gemeenten inzetten om bronscheiding in de hoogbouw te verbeteren? Deze vraag was de inzet van een onderzoeksproject, met als resultaat een basispakket en een praktische menukaart met effectieve instrumenten voor gemeenten.

Veel voorbeelden interventies hoogbouw

Eind 2017, begin 2018 hebben we vanuit VANG-HHA gezocht naar gemeenten die niet participeren in de landelijke pilot afvalscheiding hoogbouw maar wel bezig zijn om afvalscheiding in de hoogbouw te verbeteren. Dat leverde zo’n twintig projecten op.

In samenwerking met MilieuCentraal heeft Rijkswaterstaat de kennis over gedragsbeïnvloeding van inwoners voor afvalscheiding gebundeld in een praktische gids.

Vragen? Neem contact op met Addie Weenk via addie.weenk@rws.nl