Verbetering Afvalscheiding in de Hoogbouw

Gepubliceerd op 15 juni 2020

Goed gescheiden gfe-afval is makkelijker te recyclen. Maar welke instrumenten kunnen gemeenten inzetten om bronscheiding in de hoogbouw te verbeteren? Deze vraag is de inzet van een onderzoeksproject waaraan Rijkswaterstaat, ketenpartners bij gemeenten, brancheorganisaties en kennisinstellingen hebben samengewerkt. Het resultaat hiervan is een basispakket en een praktische menukaart met effectieve instrumenten voor gemeenten.

Op 28 mei 2020 is deze menukaart geïntroduceerd tijdens het Webinar ‘Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw’.

Inzicht in gedragsbepalende factoren voor afvalscheiding

De grote steden in Nederland blijven sterk groeien. Hun impact op het klimaat en de leefomgeving neemt toe. De transitie naar een circulaire economie door meer afval als grondstof in te zetten is een effectieve strategie om de impact te verkleinen. Maar een knelpunt in de grote steden is de minder goede afvalscheiding door bewoners in de hoogbouw. Het verkrijgen van inzichten in de gedragsbepalende factoren voor afvalscheiding én wanneer deze factoren van belang zijn, vormt de basis van effectieve instrumenten die bronscheiding van gfe kunnen verbeteren.

Resultaatgerichte instrumenten om bronscheiding te bevorderen

Het belangrijkste resultaat van dit project is dat brongescheiden gfe-inzameling in de hoogbouw aantoonbaar resultaat oplevert. Het invoeren van een basispakket - bestaande uit een gfe-container, bewonerscommunicatie en mogelijk een gfe-bakje voor in de keuken - heeft een zichtbaar effect. Gemiddeld genomen maakt één op de vijf huishoudens regelmatig gebruik van de gfe-containers: oftewel een aantoonbare impact op een transitie naar een circulaire economie. Om te zorgen dat meer huishoudens hun gfe-afval scheiden zijn aanvullende (gedrags-)interventies nodig. Deze zijn uitgewerkt in een menukaart met interventies voor gemeenten. Deze menukaart geeft een overzicht van de geteste interventietechnieken met een score voor effectiviteit, budget en praktische haalbaarheid per interventie.

Unieke samenwerking

Het project is uniek door de stevige en evenwichtige organisatie gericht op een multidisciplinaire en constructieve samenwerking tussen overheid, wetenschap, praktijkexperts en bedrijfsleven. Het laat zien dat nieuwe vormen van samenwerking nodig zijn om een circulaire economie te realiseren. Er is sinds een jaar een platform actief binnen het programma VANG-HHA voor stedelijke (afval)inzameling. Hier delen de meest verstedelijkte gemeenten in Nederland hun kennis.

>> Go to the English version