Veel voorbeelden interventies hoogbouw


Eind 2017, begin 2018 hebben we vanuit VANG-HHA gezocht naar gemeenten die niet participeren in de landelijke pilot afvalscheiding hoogbouw maar wel bezig zijn met beproeving van maatregelen in hun eigen gemeenten om afvalscheiding in de hoogbouw te verbeteren. Dat leverde zo’n twintig projecten op. De projectleiders zijn benaderd om wat meer te vertellen over insteek, verloop en resultaten. In onderstaand overzicht vindt u de verschillende maatregelen die we zijn tegengekomen, met een link naar de artikelen over de projecten. De maatregel zijn ingedeeld in de gedragsfactoren waarop ze gericht zijn: motivatie, capaciteit (zelf kunnen, weten hoe, kennis, hulpmiddelen) en gelegenheid (ontdoeningsvoorzieningen, faciliteiten buitenshuis).

Voorbeelden interventies hoogbouw:

Motivatie

Persoonlijke capaciteit, kennis, hulpmiddelen

Ontdoeningsgelegenheid

Campagne

Afvalcoach

Nieuwe/extra verzamelcontainers

Brochure/infographic-nut

Brochure/infographic-wat/hoe

GFE-container, mini zonder ombouw

Participatie

Hulpmiddel in de keuken

GFE-container, bovengronds met ombouw en evt pastoegang

Challenge

Nalevering van zakken

GFE-container, ondergronds

Excursie

Informatieavond/markt

Inzamelacties/faciliteit kleinere stromen

Opknappen flats/omgeving

Grofvuilkalender

Grofvuilactie

Schoonmaak van gf-container

Wel-niet sticker op containers

Verbeteren bestaande verzamelcontainers

Buurtcomposteren (als demo)

Informatiezuilen bij containers

Omkatten rest- naar grondstoffencontainer

Schillenboer (als promo)

Schillenboer

Feedback tijdens pilot

Ophalen gfe-emmertje

Buurtcomposteren


Bent u in uw gemeente ook bezig met interessante projecten? Laat het ons weten. We zullen u dan benaderen voor een kort interview over uw project om een artikel/factsheet te kunnen maken. Zo kunnen wij en uw collega’s in andere gemeenten leren van uw ervaringen en kunnen u vinden voor nadere info.

Amersfoort

Amersfoort heeft in 2021 een raadsbesluit genomen om grondstoffen PMD, GFT en OPK in te zamelen bij gestapelde bouw