‘We hopen dat mensen plezier krijgen in afvalscheiding’


Positieve insteek: afval is grondstof, zonde om weg te doen

‘Goed inzamelen! Meer grondstoffen, minder afval.’ Dat is het motto van Leiderdorp rondom afvalscheiding. Vanaf maart 2018 start de gemeente een pilot in de hoogbouw. Projectleider Marco van Kampen heeft de pilot voorbereid en Suzanne van Noorloos adviseert over de communicatie rond dit project. ‘We gaan stapsgewijs te werk, zodat we onze aanpak waar nodig kunnen bijstellen.’

De gemeente Leiderdorp telt ongeveer 27.000 inwoners, van wie 40% in hoogbouw woont. De hoeveelheid restafval is 232 kg per persoon per jaar voor heel Leiderdorp. De inwoners betalen een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Van Kampen: ‘We hebben onderzocht welk inzamelsysteem voor ons type gemeente de beste resultaten zou opleveren. Dat is bronscheiding, want dat levert de meest schone grondstoffen op en gaan minder grondstoffen verloren. Voor dit systeem is het belangrijk dat er voldoende fysieke ruimte is. Bijvoorbeeld voor ondergrondse containers om plastic, metalen verpakkingen en drinkkartons (PMD) in te zamelen. Die ruimte hebben wij.’

Pilot in hoogbouwwijk Schansen en Dreven

‘We starten met een pilot in de wijk Schansen en Dreven vanaf maart 2018 bij 5 flats. Dat zijn 243 huishoudens. We hebben nog geen cijfers over de startsituatie. Deze flats hebben momenteel 9 ondergrondse containers voor restafval en een milieucorner waar ze glas, papier en PMD in kwijt kunnen. Voor de restafvalcontainers hebben bewoners een pasje. De helft van deze containers wordt straks een PMD-container die herkenbaar is aan een oranje vlak. In de milieucorner komt een plekje vrij voor een textielcontainer. Huishoudens krijgen ook hiervoor een pasje. Dat is op verzoek van de kledinginzamelaar, omdat er in de textielcontainers vaak ander afval terecht komt. Vanaf september komen er zogeheten gft-zuilen bij de ingang van de hoogbouw. Die zijn er nu nog niet, want we moeten eerst een leverancier selecteren via een Europese aanbesteding. Zo’n zuil is 1.70 m hoog waar een minicontainer van 240 liter in staat.’

Bewust maken en motiveren

Over de nieuwe manier van inzamelen communiceert de gemeente gericht via twee sporen: één gericht op gedragsverandering: motiveren en inspireren, bewust maken van het belang van grondstoffen. En één gericht op de praktijk: duidelijk en helder uitleggen hoe het straks werkt. Van Noorloos: ‘We willen mensen ervan bewust maken dat wat ze weggooien vaak grondstoffen zijn. Als je grondstoffen goed scheidt, kan hiervan weer iets nieuws gemaakt worden. Dat laten we zien met de campagne ‘Goed inzamelen’, via posters (pdf, 1.1 MB) met herkenbare Leiderdorpers. Daarnaast communiceren we over het proces van inzamelen. Mensen ontvangen thuis een brief en infographic (pdf, 796 kB). Ook hebben we bijvoorbeeld contact met de woningbouwvereniging en een  (de klankbordgroep is nu een omgevingsgroep) omgevingsgroep waarin inwoners betrokken zijn. Zo houden we een vinger aan de pols. Als er signalen zijn dat er meer of andere uitleg nodig is, kunnen we direct actie ondernemen.’

Toegankelijke afvalcoach

‘Daarnaast zetten we een afvalcoach in’, vervolgt Van Kampen. ‘Tijdens informatiebijeenkomsten voor gemeenten over gescheiden inzamelen hebben we geleerd dat dit echt een verschil kan maken. Ook al zijn er geen exacte cijfers genoemd. Een enthousiaste coach zorgt ervoor dat bewoners zelf ook meer plezier krijgen in afvalscheiding. En het is handig als iemand vragen snel en persoonlijk kan beantwoorden. Vlak voor de start van de pilot communiceren we over de activiteiten van de afvalcoach en hoe mensen hem kunnen bereiken. Ook zal hij regelmatig in de wijk aanwezig zijn, ook ’s avonds en in het weekend en vergaderingen en bijeenkomsten, bijvoorbeeld van de woningbouwvereniging. Onze voorkeur gaat ernaar uit om iemand hiermee weer te laten participeren op de arbeidsmarkt.’

>> Bekijk de profielschets van de afvalcoach (docx, 55 kB)

En verder?

Van Kampen: ‘Tijdens de pilot zullen we allerlei verbeterpunten tegenkomen en daar spelen we dan op in. Het idee is om stapsgewijs te werken, wijk voor wijk om waar nodig onze aanpak bij te stellen en verbeteringen door te voeren. Ongetwijfeld krijgen we te maken met verschillen tussen de wijken. We stellen ons flexibel op en bieden waar mogelijk maatwerk. Komend jaar zetten we in elk geval volop in op grondstoffenscheiding. Hiermee willen we onze duurzaamheidsdoelstelling van minimaal 75% afvalscheiding halen.’


Poster Afval is grondstof Leiderdorp