Proef afvalscheiding hoogbouw in Amstelveen


Uitdagingen zijn de 'lage hoogbouw' en de studentenflats

In 2018 is in Amstelveen een proef gestart in de Camera Obscuralaan om te kijken hoe de afvalscheiding en met name de GFE-scheiding verbeterd kan worden. De straat heeft diverse soorten hoogbouw, van reguliere flatgebouwen tot gestapelde appartementen. Er zijn vijf GFE-containers (mini’s met ombouw) geplaatst in de openbare ruimte. Bewoners kregen een brief met de mogelijkheid aan te geven dat men mee wilde doen. Deelnemers hebben een afvalpas ontvangen waarmee ze toegang kregen tot de containers. Dit leverde tot 18% deelname op. De restafval- en andere grondstofcontainers waren bij de start van de pilot in de Camera Obscuralaan nog vrij toegankelijk, zonder pas.

Een herinneringsbrief en het aanbod om te komen kijken naar een toelichting leverde een verhoging tot 20% deelname op. Na drie maanden is een puntensysteem geïntroduceerd waarmee deelnemers kortingen konden krijgen op biologische producten in de supermarkt of op plantjes in een tuincentrum. Ook is door de gemeente ingegaan op een verzoek om de punten in te wisselen t.b.v. geld voor een buurtfeest. Door het puntensysteem liep de deelname op tot 35%. Toen na drie maanden dit systeem werd beëindigd, liep de deelname terug naar 20%.

De kwaliteit van de GFE is prima. De inzameling van de containers loopt mee in die van de laagbouw. De inzamelaars hielden bij hoe vol de GFE-containers waren in het proefgebied.

Amstelveen heeft een eigen inzameldienst en milieustraat. Er is veel hoogbouw, zo’n 50%. Een uitdaging vormt de “lage hoogbouw”, waarbij er sprake is van bovenwoningen van 1 tot enkele lagen. Een andere uitdaging zijn de studentenflats. Amstelveen heeft de grootste campus van West-Europa, met ca 3.500 studenten (Uilenstede). Daar is echt maatwerk voor nodig.

Financieel kan het niet uit, maar Amstelveen is van plan de GFE-containers in ieder geval te plaatsen bij flats met meer dan 100 aansluitingen. Zelfs bij een GFE-respons van 20% leveren die een paar procent bijdrage aan vermindering van het restafval in Amstelveen. Men zit nu op ca. 180 kg/inwoner.

Contactpersoon: Ruud Oosterhof


hoogbouw amstelveen