Flatbewoners Almere blij met nieuwe mogelijkheden

Gepubliceerd op 26 november 2019

'Basis op orde' door grote verandering brengt de 100 kilo in zicht.

Eind 2016 zijn in de Paul Kleestraat in Almere de betonnen cocons bij de hoogbouw vervangen door ondergrondse voorzieningen. Dat leverde spectaculaire resultaten op. En blije bewoners.

flats almereU kent ze wel, de minicontainers met een betonnen ombouw en gewassen grind. De stalen bovenklep maakt de faciliteit toegankelijk voor iedereen. Er werd dan ook flink gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld door bewoners van de naburige laagbouwwijk. De locaties oogden anoniem en onverzorgd. Ook waren bijplaatsingen eerder regel dan uitzondering.

Op sommige plekken zijn ze nog steeds te zien in gflats almere2emeenten. Maar niet meer in de hoogbouw van de Paul Kleestraat in Almere. Voor de 318 bewoners (150 koopwoningen) zijn ze eind 2016 vervangen door strakke ondergrondse voorzieningen. De containers voor gft (in Almere bekend als bio), pmd en rest zijn alleen toegankelijk met een pas. De verandering is begeleid met communicatieve acties, zoals een brief, een bewonersavond, een brochure en een handige afvalkaart.

In juni 2016 was er een informatieve bijeenkomst met de vereniging van eigenaren en de woningbouwvereniging. De plannen zijn toen zeer positief ontvangen. In september van dat jaar is er een bewonersbijeenkomst voor de hoogbouw gehouden waarin de bewoners werden geïnformeerd over de wijzigingen die plaats gaan vinden. Voor de omliggende laagbouwwoningen is een brief uitgegaan dat zij echt geen gebruik meer kunnen maken van de nieuwe afvalvoorzieningen en dat 'handhaving' streng op gaat treden. Daarbij is aangegeven welke ontdoeningsmogelijkheden deze mensen wel hebben.

Gemeente Almere weegt alle verzamelcontainers bij lediging. Daardoor hebben zij goed zicht op de scheidingsprestaties van de verschillende wijken. Bij de flats in de Paul Kleestraat werd in de oude situatie zo’n 275 kilo restafval p.p.p.j. opgehaald. Daar zat dus wel een deel aanvoer vanuit de aangrenzende laagbouw bij. flats almere grafiek.jpgNiettemin kon beleidsmedewerker Henk Visser zijn ogen niet geloven na de operatie: van de ene op de andere maand zakte de hoeveelheid restafval met meer dan de helft, terwijl de hoeveelheid gescheiden pmd en bio (gft) met sprongen omhoog ging. De bijplaatsingen zijn bijna verdwenen.

Henk geeft aan dat de gemeente heel blij is met het resultaat. En ook dat er geen reden is achterover te leunen! De hoeveelheid restafval loopt weer wat op en de kwaliteit van het pmd en gft moet echt omhoog. Henk: “Snel succes met afvalscheiding is makkelijk haalbaar, veel moeilijker is om dit vast te houden. Het is zaak doorlopend te blijven communiceren met de bewoners. Blijven vertellen dat het belangrijk is, wat er met hun gescheiden afval gebeurt en hoe men presteert. Nieuw gewoontegedrag tot stand brengen duurt lang. Bovendien zijn er natuurlijk verhuizingen en krijg je met nieuwe mensen te maken die even niet met afval scheiden bezig zijn. Blijven meten en blijven communiceren dus!”

Almere gaat aanvullend werken met duidelijke foto’s van fracties op de specifieke containers.

Henk: “De stickers die wij gebruiken op de verzamelcontainers passen wij ook toe op de containers uit de laagbouw. Ze zijn voorzien van een foto van de genoemde afvalstroom. Veel mensen weten nog steeds niet wat er nu precies bedoeld wordt met pmd, bio en rest. We gaan trouwens weer terug naar de term ‘gft’ i.p.v. ‘bio’: een onderzoekje wees uit dat de term gft de mensen meer zegt.

Anekdote: een bewoonster die heel kritisch was geweest over de oude situatie, wenkte Henk om even bij haar binnen te komen kijken. Ze had n.a.v. de nieuwe verzamelcontainers zelf een fraaie combischeidingsbak voor binnen gekocht. Voor 200 euro, vertelde ze vol trots, terwijl ze de bak (Joseph Joseph) liet zien. Ze had het nu veel beter voor elkaar dan haar zus die elders woonde, zo meldde ze. Ze was erg blij met de nieuwe containers buiten. Opgelucht kon Henk, die aanvankelijk niet goed wist wat hij moest verwachten, weer vertrekken.