Analyse afvalinzameling in de hoogbouw (met nadruk op gft-fractie)


Feiten

 • 8 van de 19 gemeenten gebruiken voor de gft- of gf-inzameling een bovengrondse cocon van beton of roestvrij staal. (Krimpen a/d IJssel, Leiderdorp, Zaanstad, Dordrecht, Oldenzaal, Enschede, Alkmaar en Sliedrecht).
 • 1 van de 19 gemeenten gebruikt een ondergrondse container voor de inzameling van het gft in de hoogbouw. (Maastricht)
 • 3 van de 19 gemeenten gebruiken een mini-container, een mix van afvalinzamelsystemen of een andere oplossing, bijvoorbeeld een stortkoker of een gft-bakje, voor de inzameling van het gft-afval in de hoogbouw. (Vught, Rotterdam, Deventer en Haarlem)
 • 6 van de 19 gemeenten gebruiken bovengrondse systemen, anders dan cocons. (Amsterdam, Hengelo, Ede, Wageningen, Venlo en Tilburg)
 • 5 van de 19 gemeenten hebben een schillenboerpilot gedraaid of willen ermee beginnen. (Apeldoorn, Haarlem, Hengelo, Krimpen a/d IJssel en Rotterdam)
 • 9 van de 19 gemeenten gebruiken keukenmanagement in hun pilot, bijvoorbeeld door gft-bakjes aan te bieden of speciale scheidingsmiddelen voor in de keuken. (Wageningen, Vught, Haarlem, Alkmaar, Amsterdam, Sliedrecht, Zaanstad en Deventer)
 • 2 van de 19 gemeenten zetten keukenmanagement bewust niet in (Oldenzaal en Enschede)
 • 4 van de 19 gemeenten vervangen de stickers op de afvalfracties met duidelijke(re) pictogrammen en beschrijvingen. (Dordrecht, Venlo, Rotterdam en Vught)
 • 5 van de 19 gemeenten maken de afvalfracties, waaronder de gft-containers, herkenbaarder door ze een bepaalde kleur te geven, bijvoorbeeld groen. (Amsterdam, Sliedrecht, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam en Haarlem)
 • In 3 van de 19 gemeenten kunnen bewoners tijdens een pilot zelf keuzes maken, bijvoorbeeld over de afvalbakken en de inzamelmethoden. (Maastricht, Amsterdam en Haarlem)
 • 5 van de 19 gemeenten concluderen dat maatwerk nodig is om gft-afval in te zamelen bij de hoogbouw. (Apeldoorn, Dordrecht, Maastricht, Wageningen en Venlo)
 • 6 van de 19 gemeenten denken dat een hoog servicelevel essentieel is om uiteindelijk meer gft op te halen. (Venlo, Oldenzaal, Enschede, Zaanstad, Deventer en Apeldoorn)
 • 3 van de 19 gemeenten hebben in hun pilot expliciet aandacht besteed aan de omgeving van de afvalcontainers. Bijvoorbeeld het plaatsten van lantaarnpalen en het opknappen van leefruimten. (Tilburg, Venlo en Alkmaar)
 • 5 van de 19 gemeenten sturen regelmatig een afvalcoach langs de deuren. (Leiderdorp, Wageningen, Rotterdam, Dordrecht en Haarlem)

Opvallende zaken

 • De gemeenten Krimpen a/d IJssel en Amsterdam hebben allebei een ludieke manier van communicatie gebruikt. Krimpen a/d IJssel heeft een ‘afvalwaaier’ gemaakt. Waarin alle afvalfracties staan beschreven, met een instructie wat er wel en niet in die container kan. Tijdens de pilot in Amsterdam hebben ze regelmatig compost uitgedeeld om te laten zien wat er van het gft-afval wordt gemaakt.
 • De gemeente Venlo heeft een speciale zakkenautomaat ontworpen voor bio-zakken.
 • In Deventer haalt de gemeente bij bewoners in flats die slecht ter been zijn de gft-bakjes aan de deur op.
 • De schillenboer was een populair idee en werd goed ontvangen door de bewoners. Maar veel gemeenten wisten niet hoe ze dit over de hele gemeente moesten uitrollen en hoeveel geld dat zou kosten.
 • De gemeenten zijn allemaal op zoek naar een manier om het gedrag van de hoogbouwbewoners te beïnvloeden. Dit proberen Wageningen, Vught, Haarlem, Alkmaar, Amsterdam, Sliedrecht, Zaanstad en Deventer onder andere door keukenmanagement in te zetten.