Uitwerkingsplan inzameling grondstoffen in de gestapelde bouw


Dit ‘Uitwerkingsplan inzameling grondstoffen in de gestapelde bouw’ formuleert op basis van staand beleid, ervaringen in den lande en Amersfoortse pilots in de gestapelde bouw, preferente inzamelmethodieken voor de inzameling van PMD, oud papier en gft in de gestapelde bouw wijken van Amersfoort. Uiteraard worden hierin, naast de uitgangspunten die de gemeente hanteert voor de afvalinzameling bij gestapelde bouw, rekening gehouden met de randvoorwaarden over de uitvoerbaarheid.

Documenten raadsbesluit gemeente Amersfoort:


Publicatiedatum
Aantal pagina's
40
Omvang 3.6 MB
Organisatie
Gemeente Amersfoort en ROVA mei 2021