'Het afvalscheidingsprobleem in de hoogbouw is niet vandaag opgelost’


Vervuiling in gft een probleem

Wees volhardend, tipt Peter van den Boogert van de gemeente Krimpen aan den IJssel. ‘Bij de inzameling van oud-papier zijn er ook decennia overheen gegaan voordat bewoners dit echt goed gingen scheiden.’

De afvalteller staat in Krimpen aan den IJssel op gemiddeld 156 kg restafval per persoon per jaar. Na klachten van hoogbouwbewoners dat ze te ver moesten lopen om hun afval aan te bieden, nam de gemeente verschillende maatregelen. Zo plaatste ze in 2017 links of rechts van de flats of inpandig extra containers voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) en/of oud-papier. Voor het gft werden 75 groene bovengrondse cocons (mini-containers met ombouw) van 660 of 1000 liter geplaatst met toegangscontrole.

Resultaat

Boogert en zijn collega’s zien nu al een positief effect. ‘De hoeveelheid PMD in de hoogbouw stijgt. Zowel bij de inpandige containers als buiten. Hiervan hebben we helaas geen exacte cijfers. Deze stijging komt denk ik door de kortere loopafstand. Bewoners zijn best bereid om afval te scheiden. Maar als ze daarvoor een lange afstand moeten afleggen, haken ze snel af of gooien ze het in een andere container.’ Het resultaat? ‘We zamelen nu gemeentebreed 59,9 kg gft per jaar per inwoner in. Maar de kwaliteit van het gft is zeer teleurstellend. Er zit veel restafval tussen. Zowel in plastic zakken als los. We onderzoeken nu hoe we deze vervuiling tegen kunnen gaan.’

Sorteerwaaier

Naast brochures en flyers over afvalscheiding, probeerde de gemeente ook op een ludieke manier bewoners te laten zien wat ze in welke afvalbak moeten doen. ‘Als je een verfkleur uitkiest, krijg je altijd een kleurenwaaier mee naar huis. Dat vonden wij een leuk idee en zo ontwikkelden we de sorteerwaaier. Hierop staan per afvalfractie verschillende voorbeelden van wat in de afvalbak mag. Bijvoorbeeld een chipszak of een metalen soepblik. We kiezen er bewust voor om niets achter de voordeur te doen. Aan de ene kant vanwege de kosten en aan de andere kant kunnen bewoners zelf ook nadenken. Ze moeten een eigen manier van afval scheiden ontwikkelen. Wel informeren we de bewoners in de brochure ‘Sorteren, maak uw afval waardevol’ over wat wel en niet in welke afvalbak hoort.’

Hoe verder?

‘Het afvalscheidingsprobleem in de hoogbouw is niet vandaag opgelost. Dus we nemen de tijd en verzamelen momenteel ideeën voor het gft in de hoogbouw. Misschien gaan we net als andere gemeenten interviews afnemen om te onderzoeken waarom mensen hun restafval bij het gft gooien. Verder zien we dat in ons restafval veel niet-draagbaar textiel zit. Daarmee willen we ook aan de slag. Onder andere door de introductie van de schillenboer 3.0: een medewerker met een bakfiets die verschillende afvalstromen verzamelt.’